Fylkesvei 120 gjennom Ask i Gjerdrum er en av veistrekningene Hadeland Maskindrift skal drifte.
Fylkesvei 120 gjennom Ask i Gjerdrum er en av veistrekningene Hadeland Maskindrift skal drifte.

Hadeland Maskindrift startet ny driftskontrakt

Kontrakten omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til 497 kilometer fylkesveier, inkludert gang- og sykkelveier, på Romerike (Viken).

Publisert

Hadeland maskindrift AS drifter og vedlikeholder fylkesveiene på Romerike vest fra 1. september 2020.

Kontrakten omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til 497 kilometer fylkesveier, inkludert gang- og sykkelveier, i kommunene Nittedal, Gjerdrum, Nannestad, Hurdal, samt deler av Eidsvoll, Ullensaker og Lillestrøm. 

Fra 1. september 2021 inngår også kommunene Lunner og Jevnaker i den samme driftskontrakten.

- Denne driftskontrakten løper frem til 31. august 2025. Vi ser fram til et godt samarbeid med Hadeland maskindrift, sier byggeleder Halvard Nyland i Viken fylkeskommune.

Henvendelser om drift og vedlikehold av fylkesveiene på Romerike vest kan rettes direkte til publikumstelefonen til Hadeland Maskindrift AS, nummeret er: 902 99 085.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS