Bilde fra fylkesvei 33, Tonsåslinna, i september 2019, da Contexo fortsatt arbeidet på prosjektet.

Dokka Entreprenør har startet arbeid på fv. 33 Tonsåsen

Mandag 14. september starter Dokka Entreprenør AS å arbeide med den nye fylkesveien over Tonsåsen, på oppdrag for Innlandet fylkeskommune.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Dokka Entreprenør har kontrakt på å utbedre fylkesveier i Oppland vest, lyst ut i sommer. Kontrakten omfatter fylkesveier i Gjøvik, Land, Etnedal, Nord- og Sør-Aurdal, Øystre og Vestre Slidre, som får utført utbedringstiltak i 2020-2021.

Noe av det første firmaet skal gjøre i kontrakten, er å fullføre arbeidet med sideterreng, kryss, busslommer og andre tiltak på fylkesvei 33 over Tonsåsen.


Asfaltering, rekkverk og veimerking er utført

Opprinnelig skulle byggingen av ti km ny fylkesvei 33 over Tonsåsen og én km ny vei ved Bjørgo i Innlandet ha vært ferdig til 1. juli 2020. Entreprenøren som hadde kontrakt på å bygge veien, Contexo, hevet kontrakten med fylkeskommunen den 29. juli. Da gjensto ovennevnte arbeid på kontrakten.

Etter dette har fylkeskommunen prioritert å bli ferdig med det som har hastet mest med tanke på trafikksikkerheten. 6. august var arbeidet med å forberede dekkelegging i gang.

Asfaltering, montering av rekkverk og oppmerking av veien er blitt utført av forskjellige entreprenører som fylkeskommunen har kontrakter med i Valdres.

Arbeid i sideterrenget på Bjørgo

Den én kilometer lange strekningen rett øst for krysset med E16 på Bjørgo hadde en del gjenstående arbeid da entreprenørfirmaet Contexo hevet kontrakten i slutten av juli.

Her skal fylkeskommunen lage kjettingplass, sette opp gatelys på kjettingplassen og etablere mindre sideveier. Det vil samtidig bli pyntet opp i sideterrenget.

Sanatoriesvingen viktig

- I Sanatoriesvingen skal det bygges ny parkeringsplass og nye busslommer, sier prosjektleder Vidar Øfstaas i Innlandet fylkeskommune.

- Dette vil bli gjort ferdig nå i høst. Den midlertidige løsningen i krysset med Venstrevegen som går ned til Bruflat vil bli forbedret, men krysset blir trolig ikke helt ferdig før til våren. Også i krysset med Fjellsbygdvegen blir det arbeid i høst og utover vinteren.

Øfstaas forteller at alle de nye busslommene langs strekningene som blir bygget ut nå, blir gjort ferdig i høst.

- Det er viktig at busspassasjerene og sjåførene får gode forhold så fort som mulig, derfor blir dette prioritert.

Powered by Labrador CMS