Risa opplyser at selskapet er tilbake på 2016-nivå når det gjelder aktivitet. Nettopp i 2016 ble dette bildet tatt, hos Rekefjord Stone AS der Risa jobbet opplasting og transport til knuser, og Volvo Maskin nettopp hadde levert en Terex tipptruck.
Risa opplyser at selskapet er tilbake på 2016-nivå når det gjelder aktivitet. Nettopp i 2016 ble dette bildet tatt, hos Rekefjord Stone AS der Risa jobbet opplasting og transport til knuser, og Volvo Maskin nettopp hadde levert en Terex tipptruck.

Risa ser lyst på fremtiden

Etter slankekur, nedskrivninger og konsolideringer av driften, er Risa klar for nye spennende år i anleggsbransjen.

Publisert

- Det ser bra ut. Ordrereserven er god og vi er sikret full aktivitet ut 2020. Når det gjelder 2021 er over halve kapasiteten allerede sikret oppdrag, sier daglig leder Bjørn Risa.

Risas regnskap for 2019 viser at selskapet har vært gjennom store endringer. Det er gjort nedskrivninger med rundt 350 millioner kroner, knyttet til seks prosjekter som nå er avsluttet. En emisjon på 200 millioner kroner sikret frisk kapital. Organisasjonen er slanket med 90 ansatte siden inngangen til 2019, Risa har nå en organisasjon som er godt tilpasset aktivitetsnivået.

- 2019 var et år der vi gjorde opp tap som stort sett var knyttet til seks prosjekt. Alle disse er nå avsluttet. Emisjonen åpnet for nye lokale eiere med god kjennskap til både Risa og markedet vårt. Dette har vært en styrke for det som i mange år har vært et rent familieeid selskap. Egenkapitalen i Risa AS er nå på solide 25 %. Samarbeidet med banken har også vært veldig konstruktivt. SR-Bank har igjen vist seg å være en solid støttespiller, sier Bjørn Risa.

Er på 2016-nivå

Etter noen år med sterk omsetningsvekst, har Risa nå redusert aktivitetsnivået til der selskapet var i 2016.

Risikostyring og satsing på prosjektledelse og prosjektgjennomføring skal sikre høy kvalitet i alle ledd.

- Stikkord er god struktur og kontroll – ikke minst med inntjeningen i prosjektene. Budsjettert omsetning for 2020 er 1,3 milliarder kroner. Det ligger vi an til å nå. Vi tjener penger og har tatt ned risikoen i prosjektene. Det betyr større trygghet for alle, ikke minst oppdragsgiverne og samarbeidspartnerne våre, sier Bjørn Risa.

- Viktig at de ansatte opplever jobben som sikker

En base av ansatte og ledere med god kjennskap til både bransjen og markedet er en viktig forutsetning for at Risa nå ser lyst på framtiden.

- Vi har veldig gode folk med oss, de aller fleste med solid erfaring som ansatte hos oss i mange år. Det er viktig at våre ansatte nå opplever at de har en sikker jobb. Vi er en stor arbeidsplass på Jæren med 500 arbeidsplasser, framhever daglig leder Bjørn Risa.