YIT planlegger å avvikle infrastruktur-virksomheten i Norge

Vil berøre ca. 130 personer innen anlegg.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

YIT-konsernet starter nå planleggingen med å avvikle infrastrukturvirksomheten i Norge.

Virksomheten i Norge er betydelig redusert etter salget av virksomhetsområdene Asfalt og Pukk & Grus 1. april 2020, og utsiktene for den gjenværende infrastrukturvirksomheten er svake.

Den mulige avviklingen i Norge, er i tråd med YIT-konsernets strategi om å øke avkastning på sysselsatt kapital og redusere virksomheter som ikke gir betydelige synergier eller ikke når mål for lønnsomhet.

YIT vil innlede drøftinger med ansatte i Norge. Dette berører ca. 130 personer.

Selskapet fortsetter sin virksomhet i Norge frem til alle pågående anleggsprosjekter er planlagt ferdigstilt innen utgangen av 2022.

Powered by Labrador CMS