Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland noterer en budsjettnedgang, men kan også glede seg over økte bevilgninger til enkeltområder i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021.
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland noterer en budsjettnedgang, men kan også glede seg over økte bevilgninger til enkeltområder i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021.

Statens vegvesen: - Et stramt budsjett for 2021

- Vegvesenet får en budsjettnedgang på 1,9 prosent i regjeringens budsjettforslag for 2021. Det er en utfordring for oss, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Publisert Sist oppdatert

- Budsjettforslaget speiler den totale situasjonen i samferdsel, og vi håper selvsagt at vi raskt kommer tilbake på et høyere nivå, sier Dahl Hovland.

- Det er viktig at vi klarer å redusere kostnadene i våre prosjekter for å få det maksimale ut av et stramt budsjett, legger hun til.

Statens vegvesen har identifisert mulige kostnadsreduksjoner på 50 milliarder kroner i Vegvesenets portefølje, påpeker veidirektøren.

- Positive trekk ved budsjettet

Veidirektøren opplyser at det er flere positive trekk ved budsjettet til tross for den totale budsjettnedgangen.

Disse er:

 • Drift og vedlikehold øker med ca. 1 milliard kroner sammenlignet med det vedtatte 2020-budsjettet. Omtrent halvparten dekker opp for økte kostnader i driftskontraktene som henger sammen med at opphevingen av «sams vegadministrasjon».
 • Vegvesenet styrker arbeidet med digitalisering innenfor transport og trafikant- og kjøretøyområdet. Budsjettøkningen er på 150 millioner kr. I 2021 avslutter Vegvesenet en fullstendig ombygging av førerkort- og kjøretøyregisteret.
 • Fem veiprosjekt får oppstart.

Reduserte investeringsmidler

Regjeringens forslag til investeringsmidler blir på 12,8 mrd. kroner i 2021 for Statens vegvesen. Dette er 2 mrd. kroner lavere enn i 2020. I tillegg reduseres inntektene fra bompenger med 1 mrd. kroner.

I 2019 bygget Statens vegvesen 153 km ny riksvei, viser oversikten i statsbudsjettet. Aktivitetsnivå er også høyt i 2020. Dette er veiprosjektene som får midler til forberedelser og eventuell oppstart i 2021.

 • E39 Myrmel – Lunde
 • E39 Ørskogfjellet (krabbefelt)
 • E39 Lønset – Hjelset
 • Rv.4 Roa – Gran grense
 • E18 Lysaker – Ramstadsletta i Viken.

Vegvesenet jobber videre med planlegging av OPS-prosjektene rv. 555 Sotrasambandet og E10 Hålogalandsveien, samt E8 Sørbotn – Laukslett.

Les mer om prosjektene!

Mer til drift og vedlikehold

Midlene til drift og vedlikehold øker med 1 milliard kroner sammenlignet med det vedtatte 2020-budsjettet, men omtrent halvparten dekker opp for økte kostnader i driftskontraktene.

Dette henger sammen med at den felles veiadministrasjonen er oppløst, og stat og fylke inngår nye kontrakter for hver sin del av veinettet. Nye kontrakter for drift på riksveinettet som er inngått i 2020 økte 73 prosent i pris.

 • Innenfor vedlikeholdet går 985 millioner kroner til utbedring av tunneler, bruer og ferjekaier. Ytterligere 950 millioner kroner går til fornyelse av veidekker.
 • 450 millioner kroner settes av til drenering for å redusere vannskader på veiene.
 • 420 millioner kroner skal brukes til veiutstyr som bl.a. omfatter rekkverk, kantlinjer (rumlefelt) og ettergivende master for lys, skilt, signaler og annet vei- og trafikkutstyr m.m. som reduserer faren for personskade ved påkjørsel og bidrar til god fremkommelighet.

150 millioner ekstra til digitalisering

Vegvesenet styrker arbeidet med digitalisering innenfor transport og trafikant- og kjøretøyområdet.

Økningen er på 150 millioner kroner i statsbudsjettforslaget. Dette er et område Statens vegvesen har utviklet omfattende kompetanse på.

I 2021 blir Vegvesenet ferdig med en fullstendig renovering av landets førerkort og kjøretøyregister, Autosys. Dette er et av de mest omfattende teknologiprosjekt i statlig sektor. Netto nytte for brukerne er beregnet til 6,3 mrd. kroner ifølge Vegvesenet.