Fra venstre: Øivind Horpestad, styreleder Endúr ASA, Jeppe Raaholt, daglig leder BMO Entreprenør, og Vidar Pettersen, hovedeier og grunnlegger av BMO.

Endúr ASA kjøper BMO Entreprenør

BMO Entreprenør har ca. 150 ansatte og hadde nær en halv milliard kroner i driftsinntekter i 2019.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Børsnoterte Endúr ASA har inngått avtale om å kjøpe BMO Entreprenør AS.

- BMO Entreprenør komplementerer Endúr innen vedlikeholds- og oppgraderingstjenester. Gjennom å kombinere kompetansen og kapasiteten vår vil vi kunne påta oss mye større marine byggeprosjekter som for eksempel anlegg til landbasert oppdrett og offentlig kystinfrastruktur som havner og kaier langs den norske kystlinjen, sier Hans Petter Eikeland, konsernsjef i Endúr.

BMO Entreprenør er en tilbyder av vedlikeholds- og oppgraderingstjenester for marine infrastrukturprosjekter i Norge. Selskapet arbeider med vedlikehold av marin infrastruktur som kaier, havner, demninger, bruer og andre spesialiserte betong- og stålprosjekter til offentlige og private kunder i det norske markedet.

BMO Entreprenør har rundt 150 ansatte og hovedkontor i Kongsberg, med regionale kontorer på Askøy og i Ålesund. I 2019 hadde selskapet driftsinntekter på 480 millioner kroner.

- BMO Entreprenør er en veldrevet virksomhet med en nisjekompetanse som utfyller Endúrs nåværende marine tjenesteportefølje. Særlig spesialisttjenestene innen kaier og havner, inkludert tilknyttede undervannstjenester, kompletterer oss på ypperlig vis, sier Hans Petter Eikeland.

Skal bli ledende på marin infrastruktur

I juni 2020 offentliggjorde Endúr en ambisjon om å bygge et selskap med driftsinntekter på 2-2,5 milliarder kroner i løpet av de neste to årene. Den viktigste driveren for å nå disse målene er «en innvannende oppkjøps- og konsolideringsstrategi».

Oppkjøpet av BMO Entreprenør er et skritt mot målsettingen om å bygge Endúr til å bli den ledende marine tjenestetilbyderen i Norge innen 2022.

Endúr ASA ble etablert i 2019 etter sammenslåing av Bergen Group ASA og Endúr Fabricom. Fusjonen samlet erfaring og industriell kunnskap fra en rekke tidligere selskaper, flere med opprinnelse i 1850-årene.

Endúr ASA et stort industrikonsern med base på Vestlandet, med nesten 400 ansatte og en ordrebok på nesten en milliard kroner.

Skal fortsatt hete BMO Entreprenør

- Endúrs ambisjon om å skape den ledende marine tjenesteleverandøren i Norge, er noe hele teamet vårt stiller seg bak. Vi tror at vår marine infrastrukturkompetanse vil være spesielt viktig for den sterke veksten vi ser innen landbasert oppdrett og den forventede økningen i offentlige investeringer for å tette dagens vedlikeholdsetterslep i norske havner, sier Jeppe Raaholt, administrerende direktør BMO Entreprenør AS.

BMO Entreprenør vil fortsette å operere under sitt nåværende merkenavn.

BMO Entreprenør er verdsatt til en egenkapitalverdi på 448 millioner kroner i transaksjonen, som ventes å være sluttført i løpet av november 2020.

Powered by Labrador CMS