Prosjektleder Odd Johansen i Statens vegvesen, Prosjekt Vestoppland (bak til venstre), prosjektdirektør Ingunn Foss i Statens vegvesen, Utbygging sørøst og Christian Nørgaard Madsen, visekonsersjef i Hæhre & Isachsen Gruppen var til stede under kontraktsigneringen av E16 Kvamskleiva sammen med Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen (foran t.v.) og daglig leder Gudmund Roen i Hæhre Entreprenør.
Prosjektleder Odd Johansen i Statens vegvesen, Prosjekt Vestoppland (bak til venstre), prosjektdirektør Ingunn Foss i Statens vegvesen, Utbygging sørøst og Christian Nørgaard Madsen, visekonsersjef i Hæhre & Isachsen Gruppen var til stede under kontraktsigneringen av E16 Kvamskleiva sammen med Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen (foran t.v.) og daglig leder Gudmund Roen i Hæhre Entreprenør.

Starter maskinene på E16 Kvamskleiva 9. november

Hæhre Entreprenør starter anleggsmaskinene på E16 Kvamskleiva mandag 9. november. Onsdag 28. oktober ble kontrakten underskrevet.

Publisert

Med en tilbudssum på 509,8 millioner og 84 millioner i fratrekk for flere gode prosjektløsninger, gikk entreprenøren seirende ut av konkurransen om å bygge den 5,4 km lange veistrekningen der 1,8 km går i tunnel.

Onsdag skrev Kjell Inge Davik, utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, og daglig leder Gudmund Roen i Hæhre Entreprenør under kontrakten. Det skjedde på riggen til E18 Vestkorridoren på Lysaker i Bærum.

- Solid entreprenør

- Vi ser frem til å samarbeide tett og godt med Hæhre i Valdres. De er en solid entreprenør, som har lagt fram svært gode planer for hvordan de skal gjennomføre utbyggingen gjennom Kvamskleiva, sier Kjell Inge Davik.

Roen er godt fornøyd med at Vegvesenet valgte Hæhre.

- Ny vei gjennom Kvamskleiva er viktig for sikkerheten og fremkommeligheten til trafikken på E16 mellom øst og vest. I tillegg er det lokal vei for skolebarn og andre trafikanter i Vang. Nå skal mine folk gjøre jobben sammen med Vegvesenet slik at vi får åpnet som planlagt tidlig i 2023, sier Roen.

Samhandling

Før byggestart, skal de involverte i E16 prosjektet i Vegvesenet og Hæhre bli bedre kjent gjennom samhandling.

- Det skal vi gjøre i trygge koronaformer, sier prosjektleder Odd Johansen i Statens vegvesen rv.4/E16.