Illustrasjon som viser den framtidige E18 forbi Ramstadsletta.
Illustrasjon som viser den framtidige E18 forbi Ramstadsletta.

Nær 90 firmaer interessert i E18-jobber

Stor entreprenørinteresse for E18 Vestkorridoren.

Publisert Sist oppdatert

Nesten 90 norske og utenlandske firmaer deltok på det digitale informasjonsmøtet om entrepriser og kontrakter på E18 Vestkorridoren fredag 30. oktober.

Informasjonsmøtet ble gjennomført på digitalt via Teams, og allerede en uke før påmeldingsfristen hadde i overkant av 200 representanter fra norske og utenlandske entreprenører og rådgivere meldt sin interesse.

- Det er selvsagt fantastisk å få en slik kjemperespons, og at det er så mange som er interessert i prosjektet. Det var også godt å registrere at det å gjennomføre digitale informasjonsmøter fungerer kjempefint, sa prosjektleder Tom Hedalen etter møtet.

Sammen med utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik og delprosjektledere og byggeledere på E18 Lysaker – Ramstadsletta, sørget han for et dypdykk inn i prosjektets entrepriser og kommende kontrakter for de mange deltakerne.

Lysaker – Ramstadsletta bygges nå

Prosjektet E18 Lysaker – Ramstadsletta, er første byggetrinn på Vestkorridoren som strekker seg fra Lysaker i Bærum til Drengsrud i Asker.

Nesten 90 entreprenør- og rådgivningsfirmaer deltok på det digitale informasjonsmøtet om entrepriser og kontrakter på E18 Vestkorridoren
Nesten 90 entreprenør- og rådgivningsfirmaer deltok på det digitale informasjonsmøtet om entrepriser og kontrakter på E18 Vestkorridoren

Lysaker - Ramstadsletta har en kostnadsramme på 17,4 milliarder kroner og omfatter blant annet 4,4 km ny E18 (halvparten i tunnel), 12.6 km ny gang- og sykkelvei, 8,7 km nye lokalveier samt Gjønnestunnelen og Vestre lenke til Fornebu.

Prosjektet skal etter planen stå ferdig i 2027/2028.

- Vi skal legge til rette for et funksjonelt veisystem som har gode knutepunkter og som bidrar til at flere kan ta bussen, sykle eller gå, sa prosjektleder Hedalen til deltakerne.

Mange utfordringer for byggingen

Han la heller ikke skjul på de mange utfordringer entreprenørene og kontraktørene på anlegget må ta hensyn til.

- Langs strekningen bor det 2000 personer innenfor 50 meter og 5000 personer innenfor 100 meter. Det innebærer blant annet høye støykrav. Det er mange myke trafikanter og vi skal opprettholde gode gang- og sykkeltraseer langs og på tvers av anlegget i hele byggeperioden, understreket han.

I tillegg pekte han på utfordringer knyttet til at anlegget bygges i flere «etasjer», noe som medfører at ting må skje i en gitt rekkefølge. Selve anleggsområdet er også trangt, og det er svært høy trafikk nær anleggsområdet.

Ni entrepriser

E18 Lysaker - Ramstadsletta er inndelt i ni entrepriser. To av disse er forberedende arbeider, hvorav den første av dem, forberedende arbeider på Ramstadsletta startes i morgen (3. november 2020).

Hovedentreprisene Fornebu-Strand, Strand – Fornebu samt Gjønnestunnelen gjennomføres som totalentrepriser.

Det er også en egen entreprise for Lysaker kollektivterminal, samt entreprise for automasjon og entreprise/rammeavtale for støytiltak.

Powered by Labrador CMS