Bilde fra arbeidet Hæhre Entreprenør gjorde med å tilbakeføre Svea Nord-området til naturen.

Ferdig med å fjerne vei og masser i Svea Nord

- Hæhre har levert før tiden og i henhold til kravene vi har satt. Dessuten har vi ikke registrert noen alvorlige hendelser eller personskader, noe vi er svært fornøyde med, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Hæhre Entreprenør er ferdig med arbeidene i Svea. Det betyr at Miljøprosjektets fase 2A, som omhandler strekningen Svea Nord gruva til Svea sentrum, er ferdigstilt. Arbeidene har bestått i å fjerne all infrastruktur og tilbakeføring av området.

- Totalt er det fjernet ca. 6 km med vei på Høganäsbreen og langs strandkanten. Det er flyttet over 600.000 m³ masser med dumpere. I tillegg er det flyttet betydelige mengder med dozer i forbindelse med terrengarrondering på Lundsletta og langs Strandveien, sier prosjektleder Gudmund Løvli i Store Norske.

Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell er et ambisiøst miljøprosjekt, der gruvesamfunnet i Svea tilbakeføres til naturen etter nesten hundre års kullproduksjon. Tidligere i høst ble området rundt Lunckefjell ferdigstilt. Arbeidet med fase 2A startet i januar 2020. Ifølge opprinnelig framdriftsplan skulle entreprenør ferdigstille 95 % av kontraktsarbeidene i år. Så langt har de ferdigstilt ca. 99% av arbeidet.

- Hæhre har levert før tiden og i henhold til kravene vi har satt. Dessuten har vi ikke registrert noen alvorlige hendelser eller personskader, noe vi er svært fornøyde med, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske.

Sysselmannen er også godt fornøyd med resultatet av de arbeidene som er gjort både i Svea Nord og i områdene fra planet og ned til Strandveien.

- Vi vil presisere viktigheten av det tette samarbeidet som har vært hele veien i oppryddingsfasen, både mellom SNSK og Sysselmannen, men også det å være tett på og ha dialog med entreprenør og SNSKs fagfolk. Dette gir gode resultater, sier Martine Løvold, spesialrådgiver hos Sysselmannen.

- Fremdriften i miljøprosjektet Svea og Lunckefjell går som planlagt, og siden Hæhre ferdigstiller Svea fase 2A tidligere enn planlagt, gir det oss rom for større aktivitet i 2021. Dette kan igjen gi kortere byggetid for hele Miljøprosjektet. Vi er så langt godt fornøyde med at vi i tett samarbeid med vår eiere, Sysselmannen og entreprenør leverer innenfor de økonomiske rammene gitt av Stortinget, sier Jan Morten Ertsaas.

Powered by Labrador CMS