Gang- og sykkelvei Sandmoen-Røddekrysset i Trondheim kommune.
Gang- og sykkelvei Sandmoen-Røddekrysset i Trondheim kommune.

15 entreprenører vil bygge ny gang- og sykkelvei

Det var ventet at interessen for prosjektet fra entreprenører ville være stor.

Publisert Sist oppdatert

I oktober lyste Trøndelag fylkeskommune ut jobben med å bygge 1,5 kilometer ny gang- og sykkelvei fra Sandmoen til Røddekrysset i Trondheim kommune.

Hele 15 entreprenører leverte tilbud før fristen gikk ut 25. november. Prisene varierer fra 17,97 til 27,37 millioner kroner. Solberg Maskin AS har det laveste tilbudet.

- Som ventet var interessen for dette prosjektet stor. Nå blir det en intens periode med kontrollregning og tilbudsevaluering. Det blir hektisk frem mot jul, men vi regner med å innstille entreprenør før jul og skrive kontrakt like på nyåret, sier teamleder Bjørn Erik Andersson i Trøndelag fylkeskommune.

Kontrakten omfatter bygging av ca. 1500 meter ny gang- og sykkelvei langs fv. 704 mellom Sandmoen og Røddekrysset i Trondheim kommune. Bredden på gang og sykkelveien er 3,5 meter inklusive skulder, med lokal breddeutvidelse til 4,5 meter på deler av strekningen. Kontrakten omfatter også ca. 350 meter med omlegging av selve fylkesveien, samt bygging av fire busslommer.

Entreprenøren som får jobben med å bygge, har frist på seg til desember 2021 med å bli ferdig.