Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og konserndirektør anlegg hos Skanska Norge, Steinar Myhre, signerte kontrakten.

Skanska og Vegvesenet signerte kontrakt på over 3 milliarder kroner

Statens vegvesen og Skanska Norge AS det som er Vegvesenets største kontrakt gjennom tidene (som ikke er en OPS-kontrakt) ─ E16 Bjørum-Skaret.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

- Vi skal nå i gang med å erstatte en vei som har levd langt ut over sin tid. Det er svært gledelig at vi nå kommer i gang med ny E16 over Sollihøgda, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Kontrakten for den store totalentreprisen ble signert i Vegdirektoratets lokaler på Brynseng.

Sikkerhet og miljø

Sikkerheten under anleggsperioden er viktig for Vegdirektøren.

- I dette prosjektet bygges det tett på et nærmiljø, og det berører lokaltrafikken. Trafikksikkerhet blir derfor utrolig viktig. Her må vi tenke oss gjennom en ekstra gang til enhver tid, og alltid sette sikkerheten først, påpeker Hovland.

Under kontraktsigneringen kom Vegdirektøren med en oppfordring til Skanska.

- Nå håper jeg dere vil bruke anleggsperioden godt, og få til gode piloter. Vi har hatt et langt og godt samarbeid med Skanska i lang tid, og vi vet at dere bidrar sterkt til utviklingen i bransjen. Jeg håper derfor at dere her kan prøve ut nye, gode ideer.

Totalentreprise til 3022 millioner kroner

For to uker siden ble det offentliggjort at Skanska fikk bygge ny firefeltsvei, som går fra Bærum kommune til Hole kommune. Skanska og konsulentselskapet Aas-Jakobsen leverte sammen inn et tilbud på 3022 millioner kroner.

Det er den største kontrakten til Statens vegvesen gjennom historien, som ikke er en OPS-kontrakt.

Konserndirektøren for anleggsvirksomhet i Skanska, Steinar Myhre, er godt fornøyd med å ha blitt tildelt kontrakten for E16 Bjørum-Skaret.

- Vi er veldig glade for at Statens vegvesens team har sett Skanskas kvaliteter, og scoret oss så høyt som de har gjort. Dette skaper forventninger, og vi kan nesten ikke vente med å komme i gang med prosjektet, sier Myhre.

Anskaffelsen ble gjennomført som konkurranse med forhandling, etter en metodikk som Statens vegvesen har utviklet til bruk i store totalentrepriser.

- Vi vil gi honnør til Vegvesenet for valg av anskaffelsesform. Vi ser at det gjennom denne type kontraheringer kommer ut et bedre prosjekt i andre enden, sier konserndirektøren.

Tilbudene ble vurdert mot fire tildelingskriterier; organisering og nøkkelpersonell, gjennomføring av oppdraget, fremdrift og anleggets kvalitet. Det ble en jevn konkurranse om å gi beste tilbud. Det skilte ca. 50 millioner kroner i rene kostnader mellom Skanska og Implenia, som ble rangert som nummer to. I tillegg skilte det cirka 100 millioner på de «myke» verdiene som ble vurdert. Dette innebærer blant annet miljøtiltak.

- Det er fantastisk at man vektlegger andre verdier, som miljøtiltak. Når man bygger vei, handler det jo også om faktorer som levetid og funksjonalitet, og det er vårt felles ansvar å jobbe hardt for å redusere klimafotavtrykket, sier Myhre.

Ny vei sommeren 2025

Prosjektet strekker seg fra Bærum kommune til Hole kommune. Den totale strekningen er 8,4 kilometer, og skal bygges som firefelts motorvei.

Hvis alt går etter planen, skal den nye veien åpne til sommeren 2025. Skanska skal sammen med samarbeidspartneren Aas-Jakobsen nå arbeide med å prosjektere detaljene.

I februar 2021 regner de med å begynne med skogryddingen langs traseen, og produksjonen av den nye veien etter påske.

Prosjektleder for E16 Sandvika-Skaret-Høgkastet i Vegvesenet, May Bente Hiim Sindre, gleder seg til at prosjektet kommer i gang ute.

- Gratulerer til Skanska med kontrakten. Vi gleder oss til å samarbeide med dere, og til å se prosjektet vårt utforme seg, sier Hiim Sindre.

Powered by Labrador CMS