Ny E18 ved Brokelandsheia, er en del av ny E18 Tvedestrand-Bamble.

E18 Tvedestrand-Bamble skal Ceequal-sertifiseres

Nye Veier skal sertifisere den nye veistrekningen E18 Tvedestrand-Bamble i henhold til Ceequal.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Nye Veier stiller krav til Ceequal-sertifisering av alle kommende vei- og anleggsprosjekter. Det er et internasjonalt anerkjent verktøy som Nye Veier har tatt i bruk blant annet for å nå klima- og miljømålene for den nye veien.

- Allerede i planleggingen av veien, må vi tenke bærekraftig utbygging og drift av veien når den åpner. I arbeidet med reguleringsplan for ny E18 Tvedestrand-Bamble samarbeider vi med seks kommuner. Vi har blitt enige om reduksjon av klimagassutslipp når veiutbyggingen pågår og etter at den har åpnet. Arbeidet med Ceequal-sertifiseringen gir oss muligheten til systematisk arbeid med bærekraft og å kunne måle effektene. Det er bevisstgjørende for oss i prosjektet og et svar på en forventning fra samfunnet rundt oss om å ivareta klimahensyn i veibygging, sier Stian Blindheim, planprosessleder i Nye Veier for arbeidet med reguleringsplanen for ny E18 Tvedestrand-Bamble.

Begrense utslipp og ha bærekraftig transport

Rådgivningsselskapet Cowi har fått oppdraget med å utarbeide reguleringsplan for prosjektet. Sammen med Nye Veier skal de bidra til Ceequal-sertifisering av arbeidet fra planlegging til utbygging.

Entreprenøren som velges senere skal arbeide med sertifiseringen i anleggsfasen. Målet for prosjektet er å oppnå sertifisering på minimum nivå svært god.

- Sertifiseringen bidrar til at vi må tenke bærekraft ved anskaffelse av materialer og identifisere risikoer og muligheter for forbedringer. Utbyggingen må gjennomføres på en måte som begrenser utslipp til vann og grunn, ivaretar biologisk mangfold, og at transport og logistikk i anleggsfasen er bærekraftig, sier Espen Hoell, rådgiver ytre miljø i Nye Veier som sammen med flere andre i Nye Veier er sertifisert for å bruke Ceequal-verktøyet.

Vil synliggjøre miljøeffektene med Ceequal

Ceequal er et standardisert sertifiseringssystem som gjør at man kan sammenlikne tiltak og prosjekter også på tvers av landegrenser. Først gjør Nye Veier med rådgiver og entreprenør en egenvurdering av hva som er gjort. Deretter blir dette gjennomgått av en uavhengig 3. part og til sist blir det en sertifisering av Ceequal-organisasjonen.

- Store samferdselsprosjekter berører mange parter og har konsekvenser for lokalmiljø, naturverdier, miljø og klimautslipp. Som en offentlige og stor byggherrene vil vi gå foran. Vi ønsker å promotere bærekraftige løsninger og Ceequal er et godt verktøy for å synliggjøre miljøeffektene, sier Blindheim.

Det pågår for tiden et arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for den om lag 54 km lange strekningen E18 Tvedestrand-Bamble. Det er organisert i et interkommunalt plansamarbeid der Nye Veier samarbeider med de seks berørte kommunene.

Powered by Labrador CMS