Det er mye arbeid som omhandler eiendommer, bygnings- og anleggsarbeid når Forsvaret og Norges allierte gjennomfører øvelser i Norge. De nærmeste årene skal Norconsult bistå Forsvarsbygg med dette.
Det er mye arbeid som omhandler eiendommer, bygnings- og anleggsarbeid når Forsvaret og Norges allierte gjennomfører øvelser i Norge. De nærmeste årene skal Norconsult bistå Forsvarsbygg med dette.

Skal hjelpe Forsvaret med gjennomføring av øvelser

Norconsult har signert kontrakt med Forsvarsbygg om prosjektering og rådgiving innen alle bygg- og anleggsfag relatert til Forsvarets øvelser og alliert trening i Norge.

Publisert Sist oppdatert

De siste årene har Forsvarsbygg hatt en økende mengde oppdrag knyttet til etablering av eiendom, bygg og anlegg (EBA) for alliert øving og trening i Norge. Etablering av EBA til militærøvelsene Trident Juncture 2018 og Cold Response 2020 er eksempler på dette, og Norconsult har gjennomført flere oppdrag relatert til disse øvelsene.

Nå har selskapet vunnet en toårig rammeavtale innen bygg og anlegg som omfatter alt fra prosjektering og rådgiving i tidligfase, regulering og forprosjekt, til utarbeidelse av beskrivelse i gjennomføringsfase, konkurransegrunnlag for entrepriser samt oppfølging i bygge- og garantitiden.

Cold Response 2022

For kommende øvelser, og øvrig alliert tilstedeværelse, er det forventet et fortsatt stort behov for EBA-tilrettelegging.

Tiltakene i forbindelse med neste øvelse i Norge, Cold Response 2022, er forventet å foregå ved ulike lokasjoner i hele landet. Norconsult skal da dra nytte av sin lokale tilstedeværelse ved mer enn 50 kontorer i Norge, og følge opp prosjektene tett med lokal kapasitet og kompetanse.

Rammeavtalen har to års varighet med mulighet for forlengelse med inntil tre år, og kan benyttes av alle avdelinger i Forsvarsbygg.

- Relevant erfaring

Forsvarsbygg skriver i tildelingsbrevet at Norconsult viser til flere års meget relevant erfaring innen fagkategoriene, og fra prosjekter knyttet til ombygging, oppgradering og etablering av nybygg og infrastruktur.

- Det er flott at Forsvarsbygg velger Norconsult som sin samarbeidspartner når de skal planlegge og tilrettelegge for kommende øvelser. Det er stilt store krav til oss som leverandør, særlig rundt det å få til smidig og tverrfaglig gjennomføring med bruk av gjennomføringsmodellen VDC (Virtual Design and Construction) og systematisk ferdigstillelse. Vi ser frem til spennende oppgaver knyttet til både nye bygg og anlegg, og til bærekraftig oppgradering av eksisterende bygningsmasse og infrastruktur, sier direktør for region Innlandet i Norconsult, Vegard Jacobsen, i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS