Rebartek lager fullskala armeringskurver med robotisert jernbinding.

Robotisert jernbinding på E39

På E39 mellom Kristiansand og Mandal ønsker byggherre Nye Veier og totalentreprenør AF Gruppen at entreprenørene skal søke innovasjon og effektivisering i prosesser og utførelse.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Som et ledd i dette, gikk Kruse Smith i samarbeid med innovasjonsbedriften Rebartek. Felles målsetting var å søke løsninger for bruk av roboter til jernbinding.

- Som leverandør til av AF Gruppen, bygger vi 21 bruer på veistrekningen. Det er ekstremt store mengder armeringsjern i ei bru, og legging og binding av armering er noe av det mest arbeidskrevende vi driver med. Det er tungt arbeid og det tar tid. Derfor var det interessant for oss med invitasjonen fra Rebartek om å samarbeide med dem i et innovasjonsprosjekt, med mål om å robotisere deler av jernbindingen. At vi allerede nå tar i bruk robotproduserte armeringskurver i brubyggingen er utrolig gøy, sier Finn Erik Espegren, avdelingsleder for prosjektgjennomføring konstruksjon i Kruse Smith.

Espegren utdyper videre at for Kruse Smith er innovasjon og utvikling helt nødvendig. Selskapet kan ikke stå stille, men må hele tiden utvikle seg og effektivisere arbeidsmetoder.

- Samarbeidet vi har med Rebartek er ett av mange eksempler på nettopp det, sier han.

Det blir mer effektivt på anleggsplassen når armeringskurvene lages på forhånd av roboter.

Fikk ideen på Varoddbrua

Rebateks grunnlegger, Maximillian Trommer fikk ideen til prosjektet da han jobbet med å bygge den første nye Varoddbrua i på vei inn mot Kristiansand.

- Jeg tenkte på at det tok veldig mye tid å binde og installere armeringen. For å spare tid preproduserte vi deler av det, men det slo meg at dette må det gå an å automatisere mer. Dermed var ideen født. Men det vi manglet var et prosjekt der vi kunne bevise oss, prøve ut roboten og lage ekte store fullskala armeringskurver, sier Trommer.

På samme tid startet opp et stort veiprosjekt, i regi av Nye Veier, på strekningen Kristiansand øst til Mandal vest. Kruse Smith var som nevnt interessert i å være med, og Innovasjon Norge var villig til å støtte med penger.

Regiondirektør Sveinung Hovstad i Innovasjon Norge er helt klar på at kombinasjonen av entreprenører som er villige til å investere timer og energi sammen med kapital fra dem og andre er helt nødvendig for at slike prosjekter skal ha mulighet til å bli gjennomført:

- Dette er krevende og kostbare prosesser, men helt nødvendige prosesser for å få folk til å skape bedre produkter og bedre veier. Når det lykkes, så føler vi også at dette er en seier og at vi har bidratt på en god måte og med fellesskapets penger på en fornuftig måte, sier han.

Etter et drøyt år med felles utvikling, testing og feiling fungerer roboten som ønskelig. Maximillian og kollegene hans i Rebartek har rettet blikket fremover. Systemet skal videreutvikles med mål om ordinær produksjon og levering til stadig nye anlegg.

Passer godt med Nye Veiers ambisjon

Prosjektsjef Harald J. Solvik i Nye Veier synes det er spennende at prosjektet kan være en viktig bidragsyter for innovasjon og nytenkning som gir mer effektiv veibygging, og dermed mer vei for samfunnets penger.

- Nye Veier ønsker å være en pådriver for nytenkning og utvikling av løsninger som effektiviserer veiutbygging. Prosjektet fra Kruse Smith og Rebartek passer således veldig godt inn i vår ambisjon, sier prosjektsjef Harald J. Solvik. Ute på anlegger heises armeringskurvene fra Rebartek på plass. Arbeidet går raskt, effektivt og smertefritt for Kruse Smiths jernbindere.

- Færre løst og sikrere arbeid

Kristoffer Thorstensen, en av jernbinderne, er svært fornøyd:

- Dette her forenkler arbeidsprosessen vår i den grad at det blir færre løft på selve plassen og vi sparer tid. Ikke minst blir færre timer med bøyd rygg, og vi ser at det blir mindre rot og søppel. Totalt sett får vi en sikrere arbeidshverdag.

Dette støttes helt og fullt av totalentreprenør AF Gruppen og delprosjektleder Frederik Spang. Han uttrykker stor begeistring for at veiprosjektet bidrar til innovasjon i bransjen og at AF Gruppen gleder seg over resultatet.

Powered by Labrador CMS