Prosjektleder Odd Johansen i Statens vegvesen, prosjekt Vestoppland, er meget godt fornøyd med interessen for Rv. 4 Roa-Gran.

Tre entreprenører vil bygge ny Rv. 4 Roa-Gran

Prosjektet har en total ramme på 2,1 milliarder kroner.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Tre entreprenører har meldt seg til konkurransen om å bygge ny motorveistrekning på 4,2 kilometer på riksvei 4 fra Roa til Gran i Innlandet.

Disse har meldt seg på i konkurransen:

• Hæhre Entreprenør

• Skanska

• Peab

Fornøyd prosjektleder

Prosjektleder Odd Johansen i Statens vegvesen, prosjekt Vestoppland, er meget godt fornøyd med interessen.

- Det er alltid spennende å se hvem som melder seg. Nå ligger alt til rette for at vi får en god konkurranse mellom entreprenørene, sier Johansen.

Vegvesenet tar med seg alle tre videre i konkurransen i en prekvalifisering. Dette arbeidet foregår nå.

Vegvesenet vil premiere tilbydere som legger fram et godt opplegg for gjennomføring og organisering i prosjektet som har en total ramme på 2,1 milliarder kroner.

200 millioner kroner i fradrag

- Det vil være mulig å få inntil 200 millioner i fradrag i tilbudssummen for den som beskriver merverdi for byggherren i form av organisering, gjennomføring og teknisk kvalitet, sier Johansen.

- De største utfordringene ligger i løsningsvalg Holmen bru, kryssing av myrområde, trafikkavvikling og kvalitet for ferdig anlegg i driftsfase.

Trafikken på riksvei 4 vil delvis gå gjennom anleggsområdet. Trafikken er ekstra stor torsdag og fredag ettermiddag når helgetrafikken kommer i tillegg til den ordinære trafikken. Det er også utfordrende masser i grunnen.

- Målet er å bygge veien på to år, sier Johansen.

Den nye motorveien skal avløse dagens riksvei 4 som har 60-sone og flere trafikkulykker.

Byggestart høsten 2021

Entreprenørene vil bli kalt inn til leverandørmøter tidlig i februar for å få en gjennomgang før de skal levere første pristilbud i april.

Videre blir det to forhandlingsrunder før siste tilbud blir levert før sommerferien. Kontraktskriving og byggestart forventes i august.

Den nye firefelts motorveien blir en forlengelse av, og med samme standard og hastighet, som den nye motorveien forbi Gran sentrum.

- Vi mener dette bør være en attraktiv jobb for den riktige entreprenøren, sier Johansen.

Mer på gang

Kontrakten for Sandvold-Amundrud, 3,8 kilometer trefeltsvei med midtdeler, skal ut i markedet i midten mars 2021.

Strekningen Allmenningsdelet-Lygnebakken skal lyses ut i juni 2021. Den fem kilometer lange strekningen skal bygges som tofeltsvei med breddeutviding og med nytt toplanskryss.

De to mindre kontraktene blir lyst ut som enhetspriskontrakter med kjøp etter forhandlinger.

I mai skal også arbeidet med miljøgata i Gran ut på anbud. Der vil entreprenørene som leverer det laveste anbudet få jobben, meldes det fra Statens vegvesen.

Powered by Labrador CMS