- Vi håper at reduksjonene i utslipp fra biler kan føre til kutt i andre tunneler i fremtiden, sier Hareide.
- Vi håper at reduksjonene i utslipp fra biler kan føre til kutt i andre tunneler i fremtiden, sier Hareide.

Flere elbiler kan gjøre bygging av tunneler billigere

- Regjeringen har ambisiøse klimamål. Vi jobber for at alle nye biler som blir solgt i 2025 skal være utslippsfrie, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

- Med de utslippsreduksjonene det vil gi, kan Statens vegvesen kutte 300 millioner kroner i utbyggingen av ventilasjonsanlegget i den nye Rogfast-tunnelen. En mer miljøvennlig hverdag har mange uventede og positive ringvirkninger, sier Hareide videre.

Statens vegvesen gikk gjennom kostnadene i prosjektet E39 Rogfast i Rogaland i fjor. Rogfast skal bli verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel. Gjennomgangen har også vært gjennom en ekstern kvalitetssikring.

- Med mindre utslipp fra biler, trenger vi mindre ventilasjon enn tidligere. Jeg vil understreke at selv om det blir mindre ventilasjon, går ikke det utover brannsikkerheten i Rogfast. Det er særdeles viktig for en så lang tunnel. Samstundes håper vi at reduksjonene i utslipp fra bilene kan føre til kutt i andre tunneler i fremtiden, sier samferdselsministeren.

Rogfast klar til bygging

Gjennomgangen av kostnadene i fjor, viste at Rogfast blir dyrere enn først beregnet. Stortinget vedtok å øke den statlige delen i prosjektet fra 21,4 prosent til 40 prosent. Den nye kostnadsrammen er på 24,8 milliarder kroner, mot tidligere 20,8 milliarder kroner.

Illustrasjon av tunnelen under Boknafjorden på Rogfast.
Illustrasjon av tunnelen under Boknafjorden på Rogfast.

- Vi har nå stadfestet overfor Statens vegvesen at de kan fortsette med byggingen av Rogfast. Etter at Stortinget gikk med på kostnadsøkningen, har vi sendt veivesenet brev for å fullføre den formelle prosessen. Statens vegvesen kan nå starte å lyse ut kontrakter i prosjektet, sier Hareide.

Passer på at kostnadene er under kontroll

Statens vegvesen avlyste den første kontrakten i prosjektet, etter at tilbudet var høyere enn forventet. Selv om prosjektet totalt sett er blitt dyrere, har Statens vegvesen kommet med en rekke kutt. Blant annet er det kuttet 300 millioner kroner til ventilasjon.

- Rogfast er et av de største samferdselsprosjektene i Norge. Det binder sammen Stavanger-området med Haugalandet, gir en større bo- og arbeidsmarkedsregion og reduserer reisetiden mellom Stavanger og Bergen kraftig. Det er viktig å gjennomføre prosjektet, men vi skal samtidig passe på at kostnadene er under kontroll. Det er de nå, etter en god gjennomgang av Statens vegvesen, sier Hareide.

Powered by Labrador CMS