Ålesund sentrum får et nytt kollektivknutepunkt i gatene i stedet for dagens plasskrevende bussterminal. Her blir det av- og påstigning istedenfor at bussene står og venter lenge og tar opp plass i sentrum.
Ålesund sentrum får et nytt kollektivknutepunkt i gatene i stedet for dagens plasskrevende bussterminal. Her blir det av- og påstigning istedenfor at bussene står og venter lenge og tar opp plass i sentrum.

ACO Anlegg signerte for å bygge ny kollektivløsning

Utfordrende jobb med tanke på all trafikken som skal passere i området mens arbeidene pågår.

Torsdag 25. mai signerte Møre og Romsdal fylkeskommune kontrakt med ACO Anlegg AS for bygging av nytt kollektivknutepunkt i Ålesund sentrum.

– Det er flott at vi får ACO Anlegg med på laget. Vi har samarbeidet godt med dem tidligere, og det er ekstra gledelig at det er en lokal entreprenør, sier Torbjørn Vatnehol, prosjektleder i Bypakke Ålesund.

Kontraktsummen for oppdraget er 74 millioner kroner.

– Vi er svært tilfredse med å ha fått jobben i Ålesundsgatene, som i lokal målestokk er en stor jobb. Vi ser på jobben som krevende med tanke på all trafikken som er tett på anlegget, sier Tarjei Rødset fra ACO anlegg.

ACO Anlegg signerte kontrakten torsdag 25. mai. Fra venstre: Torbjørn Vatnehol, Hanne Skrede og Kannan Ponnampalam fra fylkeskommunen. Thea Elise Vestre Aasen og Asle Drabløs fra Aco Anlegg AS.
ACO Anlegg signerte kontrakten torsdag 25. mai. Fra venstre: Torbjørn Vatnehol, Hanne Skrede og Kannan Ponnampalam fra fylkeskommunen. Thea Elise Vestre Aasen og Asle Drabløs fra Aco Anlegg AS.

ACO Anlegg planlegger å starte opp arbeidet i Korsegata i midten av juni. Første del av prosjektet skal være ferdig i november.

Kollektivknutepunktet blir i Korsegata og deler av Keiser Wilhelmsgate, og erstatter dagens bussterminal. Omgivelsene skal få en kraftig opprusting, med gode fortau og oppholdsområder.

Byggearbeidet skal foregå i etapper, og det vil hele tiden være mulig for fotgjengere å gå gjennom gatene på tilrettelagte gangveier. Fylkeskommunen er i dialog med næringsdrivende om midlertidige løsninger for varelevering og adgang til garasjeanlegg.

Den totale byggetiden blir ca. 1,5 år.Powered by Labrador CMS