FORBELASTET: Gang- og sykkelveien som skal bygges mellom Ås og Hauger bru, ligger på myr- og skoggrunn. For å unngå setningsskader når gang- og sykkelveien er ferdigbygd, har Statens vegvesen forbelastet grunnen med plastsekker fylt med stein.

Åge Haverstad starter bygging av 2,2 km gang- og sykkelvei

TILDELT SYKKELVEI: Entreprenøren skal bygge gangvei på myr og skogbunn.

Publisert

På den 2,2 kilometer lange strekningen mellom Ås og Hauger bro i Ås kommune skal Statens vegvesen bygge om grusveien langs jernbanen til fortau, sykkelvei og grussti for løping.

Statens vegvesen har tildelt oppdraget til Åge Haverstad AS, som starter bygginga i midten av juni. Gang- og sykkelveien skal stå ferdig høsten 2025.

Fortauet blir 1,6 meter bredt, sykkelveien 2,5 meter bred og grusstien 1 meter bred.

Dagens grusvei blir stengt i hele anleggsperioden for å ivareta sikkerheten for både arbeidere og trafikanter. Alternative ruter for de som går og sykler, blir skiltet.

– Strekningen mellom Ås og Hauger bro er mye brukt av gående og syklende. Vi er glade for at vi nå kommer i gang med å forbedre tilbudet for dem, sier byggeleder Knut Hasle i Statens vegvesen. 

Byggeklart

Det er krevende grunnforhold med myr og skogbunn der gang- og sykkelveien skal bygges. For å unngå setningsskader etter at veien er bygd, forbelastet Statens vegvesen strekningen med store plastsekker fylt med stein sommeren 2023.

Grunnen har nå satt seg tilstrekkelig så byggearbeidene kan begynne.

Entreprenør Åge Haverstad AS rigger seg til neste uke (uke 25) og starter deretter med grunnarbeider.

Høsten 2025 skal fortauet, sykkelveien og grusstien være klar til bruk.

Powered by Labrador CMS