Anlegg Øst skal bygge ny riksvei 4 fra Sandvoll til Amundrud i Gran kommune. - Det blir byggestart nå i november, sier prosjektleder Odd Johansen i Statens vegvesen.
Anlegg Øst skal bygge ny riksvei 4 fra Sandvoll til Amundrud i Gran kommune. - Det blir byggestart nå i november, sier prosjektleder Odd Johansen i Statens vegvesen.

Anlegg Øst skal bygge ny rv. 4 fra Sandvoll til Amundrud

Statens vegvesen har gitt jobben med å bygge ny riksvei 4 fra Sandvoll til Amundrud i Gran kommune til Anlegg øst.

Publisert Sist oppdatert

Sju entreprenører meldte interesse for å bli prekvalifisert til å bygge den 3,8 kilometer strekningen da jobben ble kunngjort i mars. I mai gikk Vegvesenet videre med Anlegg Øst Entreprenør, Peab Anlegg og AF gruppen.

Til slutt var entreprenørselskapet fra Lillehammer hakket bedre enn Peab med en konkurransesum på snaut 115 millioner kroner.

Gode løsninger

- Selv om dette er en enhetspriskontrakt hvor vi har prosjektert løsningene kom alle tre med forbedringer på gjennomføring. Det gjelder særlig trafikkavvikling og fremdrift. Noen har også skåret bedre på organisering. Dette har medført at det var veldig tett spesielt på de to laveste, sier prosjektleder Odd Johansen i Statens vegvesen, prosjekt Vestoppland.

Staben til Johansen har vært leverandørmøter i juni og forhandlinger med entreprenørene i september. Det endelige tilbudet ble levert 4. oktober.

- Nå skal vi skrive kontrakt med Anlegg øst 1. november med samhandling samme uke og oppstart av arbeidene uken etter det, sier prosjektlederen.

Tryggere og raskere

Det er en av Norges smaleste trefeltsveier som nå skal få en etterlengtet oppgradering. Veien skal utvides slik at det plass til tre felter og midtrekkverk. Arbeidet starter sju år etter at veien fra Amundrud i retning Lygna ble åpnet med tre og fire felt i 2014. To år etter åpnet motorveien med fire felter mellom Jaren og grensa mellom Gran og Lunner.

Ny vei skal etter planen være ferdig i juli 3023

- Det er uheldig med store sprang i standarden på veinettet. Den nye veien fra Sandvoll til Amundrud, vil sammen med motorveien Gran-Roa, gjøre riksvei 4 både tryggere og raskere, sier Johansen.

Den siste kontrakten på riksvei 4 forbi Lygna skal etter planen lyses ut rundt påsketider 2022. Den fem kilometer lange strekningen skal breddes ut til 8,5 meter med bredt midtfelt, og nytt toplanskryss ved Lygna.

Målet er at arbeidet med de tre delstrekningene skal være ferdige før jul i 2023.

Powered by Labrador CMS