Søstrene Julie (t.v.) og Eline Rosenlind Falch arbeider på samme prosjekt, E16-prosjektet Sandvika – Wøyen i Bærum.

Anleggs-søstre

Det er fortsatt få kvinner i anleggsbransjen. To av dem, Julie og Eline, jobber sammen på E16-prosjektet Sandvika – Wøyen i Bærum.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Julie Rosenlind Falch (34) er utdannet byggtekniker og er innleid som betongformann på prosjektet. Søster Eline Rosenlind Falch (26) er utdannet byggingeniør med infrastruktur som spesialisering. Eline er ansatt som stikningsingeniør hos Isachsen Anlegg AS som er ansvarlig for grunnarbeidene på E16-prosjektet. Hun ble ansatt på prosjektet rett etter utdanning.

Søster ble redningen

Implenia Norge AS og Isachsen Anlegg AS har prosjektet i fellesskap, der Implenia står for betongarbeidene og Isachsen for grunnarbeidene.

Julie er ikke ansatt i noen av disse bedriftene, men er leid inn som formann med sitt lag fra betongentreprenøren Alliansebygg AS.

Julie demonterer måleutstyret ved støpen for analyser på kontoret.

- Det er takket være at Eline har gjort så god figur her at jeg fikk jobb her. Jeg og mitt sjumannslag sto i fare for å bli permittert på grunn av jobbmangel. Men så hørte Implenias prosjektsjef på dette prosjektet at Elines søster trenge arbeid, og tilbød oss noen måneders jobb her i Bærum, smiler Julie.

- I løpet av få dager var jeg og mine menn på plass som ett av 4-6 betonglag på prosjektet.

Nå er søstrene sammen om å gi stedet der de vokste opp bedre veier: De er nemlig fra Rykkin i Bærum, ikke altfor mange steinkast fra der de bygger vei og kontrollstasjon.

- 10 kvinner og 500 menn

Det er en lav kvinneandel på anleggsprosjekter, og av disse er det kun en liten andel som utfører arbeid på selve anleggstomta.

Eline sjekker GPS-skjemaer hos maskinfører Sveinung Bruvik Lie. Stemningen er god på prosjektet.

- Derfor er det ekstra spesielt og hyggelig at en av de få kvinnene også er min søster, sier Julie.

Søstrene opplyser at det det er særdeles få kvinner blant de ca. 90 personene som arbeider ute på E16-prosjektet Sandvika-Wøyen.

De bor på brakkerigg på Fornebu, der flere prosjekter leier seg inn.

- Det er som å bo på hotell, bare at det er bedre tilrettelagt for anleggsarbeidere, sier Julie.

Søstrene har hver sin «pizzaracer» med firmalogo.

De anslår at det er ca. 10 kvinner av de ca. 500 som bor der.

- Men det har vært en økning av kvinner på bygg og anlegg de siste fem-seks årene, så det er en utvikling, sier Julie.

Ut på anlegget

AT.no blir med søstrene ut på anlegget. Til vanlig holder de på hver på sin kant, men siden vi er med, reiser de ut sammen. Først går turen til en stor støttemur som skal holde på plass grunnen under en ny kontrollstasjon for Statens vegvesen.

Her demonterer Julie noen måleapparater, som viser hvordan temperaturen i støpen har vært, til analysering. Deretter går turen til et punkt der vi ser en stor del av anlegget.

- Der borte er «min» bru. Den har jeg vært med på å bygge, sier Julie og avslører en god dose stolthet over det hun er med på.

Julie Rosenlind Falch: Julie begynte som fagarbeider i 2006 for entreprenøren Kruse Smith etter å ha utdannet seg til tømrer. I 2012 ble hun HMS-leder og byggeleder. Hun har tatt en etterutdanning og blitt byggtekniker. Nå arbeider hun som anleggsleder for Alliansebygg AS i Mandal.

Så blir vi med bort til Elines medarbeidere i Isachsen Anlegg som holder på med grunnarbeider ved den nye veien.

Hos maskinfører Sveinung Bruvik Lie gjennomgås en sjekkliste for GPS-utstyr. Som stikningsingeniør, er Eline ansvarlig for GPS-høyder som forandres og masser som flyttes på prosjektet. Da er det viktig at dataflyten er på stell.

Eline Rosenlind Falch: Eline opplyser at hun likte realfag på skolen. Hun var ferdig utdannet byggingeniør med infrastruktur som spesialisering sommeren 2016 og fikk deretter jobb som stikningsingeniør i Isachsen Anlegg AS på E16-prosjektet i Bærum.

- Jeg måler med landbasert måleutstyr og med drone hver uke og lager datamodeller til maskinførerne. Jeg bearbeider dataene underveis og sender til Statens vegvesen som er byggherre på prosjektet, sier Eline.

Det er ingen tvil om at det er flest menn på anlegget, men plutselig møter vi på to andre kvinner på plassen. Det er kontrollingeniør Siri B. Ringstad i Statens vegvesen og prosjektingeniør Linda C. Undall i Implenia Norge.

Vi rekker å ta et raskt gruppebilde før søstrene kjører tilbake til kontoret for å utføre dagens kontorarbeid.

Kvinner i anlegg

Men til tross for et kort øyeblikks lokalt kvinneflertall på prosjektet E16 Sandvika – Wøyen, er tallenes tale klar. På nettstedet Utdanning.no som eies av Kunnskapsdepartementet og drives av Utdanningsdirektoratet kan man se fordeling mellom kjønnene på utdanning og arbeid.

Utdanning.no har publisert tall fra høsten 2014 som viser den sentrale oversikten over alle arbeidsforhold i Norge fordelt på kjønn (avrundet til heltall prosent). Her kommer den skjeve fordelingen innen anlegg klart frem:

  • Anleggsleder, kvinneandel 2%
  • Anleggsmaskinfører, kvinneandel 1%
  • Bergfagarbeider, kvinneandel 3%
  • Betong og grunnarbeider (bygg) 0%
  • Hjelpearbeider bygg og anlegg, kvinneandel 5%
  • Leder (bygge- og anleggsvirksomhet), kvinneandel 7%
  • Sivilingeniør (bygg og anlegg), kvinneandel 15%
  • Steinfagarbeider/steinhogger, kvinneandel 3%
  • Tunnel-/ spreningsarbeider, kvinneandel 1%
  • Vei- og anleggsarbeider, kvinneandel 5%
Plutselig var mennene i mindretall på et lite område av anleggsplassen. Fra venstre: Siri B. Ringstad (kontrollingeniør i Statens vegvesen), Linda C. Undall (prosjektingeniør i Implenia Norge), Julie Rosenlind Falch, Eline Rosenlind Falch og mannlig representant Magnar Jaros (sommerstudent hos Implenia Norge).
Julie i samtale med en av sine menn i betonglaget, Trygve W Kvernmo, mens hun setter på seg sikkerhetsselen til liften.
Eline bruker blant annet drone til å måle anlegget. Her har hun tatt en «selfie» samtidig med at hun måler området.
Powered by Labrador CMS