Statens vegvesen har bygget ny E16 i Jevnaker og inn i Ringerike på budsjett. 7. juli åpner samferdselsminister Jon-Ivar Nygård Randselva bru for trafikk. Brua er nærmeste nabo til the Twist: En annen konstruksjon som vekker internasjonal interesse.
Statens vegvesen har bygget ny E16 i Jevnaker og inn i Ringerike på budsjett. 7. juli åpner samferdselsminister Jon-Ivar Nygård Randselva bru for trafikk. Brua er nærmeste nabo til the Twist: En annen konstruksjon som vekker internasjonal interesse.

Åpner ny veistrekning - uten budsjettsprekk

Og den 634 meter lange brua på prosjektet er størst i verden av sitt slag.

Statens vegvesen, Skanska og PNC er enige om sluttoppgjøret for ny E16 i Jevnaker og inn i Ringerike. Vegvesenet holder seg innenfor styringsrammen på 3,18 milliarder kroner.

Det er prosjektdirektør Ingunn Foss i Statens vegvesen utbygging sørøst svært godt fornøyd med.

- Med signaler om strammere veibudsjetter, har det aldri vært viktigere å holde budsjettene enn nå, sier Foss.

Vegvesenet har bygget 11,9 kilometer motorvei med midtrekkverk. Entreprenørene har nådd ambisiøse klimamål i anleggsarbeidet, og tilbakeført 60 mål med matjord til lokale grunneiere.

- Det er til å bli glad over, sier Foss.

Prosjektdirektør Ingunn Foss i Statens vegvesen, og Mathias Fabich administrerende direktør i PNC Norge ser frem til åpningen av Randselva bru. Bildet er tatt da brua var ferdig støpt i mars.
Prosjektdirektør Ingunn Foss i Statens vegvesen, og Mathias Fabich administrerende direktør i PNC Norge ser frem til åpningen av Randselva bru. Bildet er tatt da brua var ferdig støpt i mars.

PNC har bygget den 634 meter lange Randselva bru. Skanska var entreprenør på veien videre fra Åsbygda opp til Olum i Jevnaker kommune.

Bru uten tegninger

Skanska-veien ble åpnet et halvt år før tiden, før jul i 2021. Brua skulle vært ferdig i oktober 2021. Flere runder med koronatrøbbel og problemer med å få inn polske fagarbeidere til Norge er årsaken til at brua åpner torsdag 7. juli.

Arbeidet med den 634 meter lange betongbrua har vakt oppsikt i det internasjonale brumiljøet, ifølge Vegvesenet: Når den siste strekningen av ny E16 i kommunene Jevnaker og Ringerike åpner, blir Randselva bru nemlig verdens største konstruksjon som er bygget uten bruk av tegninger i plan- og byggefasen.

- Erfaringene vi har gjort på Jevnaker vil være viktige for andre store bruprosjekter verden over, sier Foss.

Det er rådgivingsselskapet Sweco Norge som sammen med Armando Rito, Portugal, har beregnet og planlagt brua. PNC Norge er entreprenør.

Internasjonal prisvinner

Randselva bru har fått flere internasjonale priser for arbeidet med 3D-modellen. En av prisene vant brua i konkurranse med 130 prosjekter fra 36 ulike land. Betongbrua på Jevnaker danket ut store idrettsstadioner, sykehus, berg og dalbaner. Juryen i «Tekla Global BIM Awards» la blant annet vekt på den store mengden informasjon som var i 3D-modellen. Bru-modellen består av 300.000 ulike deler.

Foss sier 3D-modellen har stort potensial for å gjøre bygging av bruer og andre veianlegg rimeligere og mer effektive i Norge og utlandet.

- Gevinsten er stor når fagfolkene oppdager og retter opp feil i modellen. Alternativet er å oppdage feil som må rettes opp ute på selve veianlegget. Da løper kostnadene og tiden fort, sier Foss.

Det er også enkelt å gjøre endringer og gjenbruke store deler av modellen. Samtidig er det lett å formidle hvordan det endelige resultatet blir.

- Dette er morgendagens måte å planlegge bruer og andre store konstruksjoner, sier Mathias Fabich administrerende direktør i PNC Norge.

Åpner 7. juli

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård åpnet ny E16 i Jevnaker før jul, og 7. juli klipper han snora på ny - ved Randseelva bru.

- Det er en god dag for alle dem som har jobbet for å gjøre E16 i Jevnaker og inn i Ringerike tryggere. Samtidig vil nok folk flest i Jevnaker ikke savne gjennomgangstrafikken, sier Foss.

Powered by Labrador CMS