Statseide Baneservice AS er med i konkurransen om kontrakt på drift og vedlikehold av Sørlandsbanen.

Åtte konkurrerer om drift og vedlikehold av Sørlandsbanen

Konkurranseutsettingen av drift og vedlikehold er en følge av jernbanereformen.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Målet er en punktlig, trafikksikker og effektiv infrastruktur for alle som reiser med toget og de som transporterer gods.

- Vi er svært fornøyde med å ha fått med mange solide og godt kvalifiserte søkere, sier Sverre Kjenne, direktør for Drift og teknologi i Bane Nor.

Stor interesse i markedet

Før var det Bane Nor som sto for arbeidet på jernbanenettet. I 2019 ble Spordrift AS opprettet og tok over jobben. Landet ble delt inn i ti områder og Spordrift fikk det løpende ansvaret for alle, i påvente av at hvert område skulle konkurranseutsettes. Nå er man kommet til første steg i den prosessen: kontrakten for Sørlandet.

Selskapet som vinner konkurransen skal starte arbeidet i oktober 2022. Kontrakten varer i fem år, med opsjon på ytterligere to år.

Kjenne forteller at interessen fra leverandørmarkedet har vært stor. Når Bane Nor offentliggjorde konkurransen, var det en rekke selskaper som søkte om å få være med.

Listen over kvalifiserte søkere

Følgende åtte leverandører har kommet med tilbud:

  • Aarsleff Rail AS
  • Baneservice AS
  • NRC Underhåll AB
  • Otera Infra
  • Rias Mesta AF
  • Spordrift AS
  • Strukton Rail AB
  • Veidekke Entreprenør AS

Bane Nor ønsker å inngå kontrakt med den beste tilbyderen i løpet av januar 2022.

Ønsker mer jernbane for pengene

Direktøren mener den sterke listen over kvalifiserte søkere lover godt også for de fremtidige konkurransene.

- Vi ser for oss at entreprenørene utvikler en sterk jernbanefaglig kompetanse, og benytter de tilgjengelige ressursene på best mulig måte. Dette skal gi passasjerene og godsselskapene mest mulig jernbane for pengene, sier Kjenne.

De ni andre kontraktsområdene som skal konkurranseutsettes er: Vestlandet, Vestfold-Telemark, Østlandet, Østfold, Oslo, Innlandet, Trøndelag, Nordland og Ofoten.

Etter kontraktsinngåelsen for Sørlandet, følger Vestfold-Telemark i oktober 2023, og Østfold og Østlandet i oktober 2024. Rekkefølgen for de andre kontraktsområdene vil bli kunngjort i 2023 og alle områdene skal være konkurranseutsatt i 2027.

Powered by Labrador CMS