Alver-ordfører Sara Hamre Sekkingstad klippet av armbandet som Evensen har hatt på i tre år.

Begravde sølvarmbånd på veiprosjekt

Engasjert innbygger ved smal fylkesvei.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Hans Olav Evensen bor i Kvamsbrekko langs Skarsveien i Alver i Vestland, en smal, bratt og uoversiktlig fylkesvei, uten fortau. Veiutbedring har det vært snakk om lenge. Minst 40 år ifølge Evensen. I de ti siste årene har Hans Olav Evensen kjempet for ny og trafikksikker vei.

For tre år siden skaffet han seg et armbånd i sølv, uten lås. På armbåndet er det inngravert et bilde av en buss på den smale veien. Det skulle først klippes av når veiprosjektet var i gang.

Miljøløftet

Navnet på byvekstavtalen for bergensområdet heter Miljøløftet. Dette er et samarbeid mellom Samferdselsdepartementet ved Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved Statsforvalteren i Vestland, Vestland fylkeskommune og kommunene Bergen, Alver, Askøy, Bjørnafjorden og Øygarden.

Den nye byvekstavtalen sikrer over 16 milliarder kroner i investeringer i bergensområdet frem til 2029.

I 2021 kom Miljøløftet inn med resten av pengepotten som Vestland fylkeskommune trengte for å bygge. I januar 2022 var prosjektet i gang.

Veien skal utvides til to kjørebaner, og det skal bygges gang- og sykkelvei. Det skal også bygges kantstopp for buss.

Da prosjektet nærmet seg oppstart, fikk Evensen ennå en idé: Sølvlenken skulle jo klippes når prosjektet var i gang. Kunne han få begrave armbåndet og engasjementet på veiprosjektet?

Entreprenør Magne Hope sa ja og stilte med avbitertang og gravemaskin. Alver-ordfører Sara Hamre Sekkingstad fikk æren av å klippe av sølvarmbåndet før det ble gravd ned.

Les mer på Vestland fylkeskommunes nettside.

Powered by Labrador CMS