Rv. 94 ligger langs havet, men har høyfjellets utfordringer med snøfokk vinterstid.
Rv. 94 ligger langs havet, men har høyfjellets utfordringer med snøfokk vinterstid.

Bygger høyfjellsvei ved havet

Byggeteknikk fra værharde E16 over Filefjell skal sikre bedre fremkommeligheten på vei langs fjæra.

Fredag 16. juni signerte Statens vegvesen og entreprenøren Bertelsen & Garpestad AS kontrakt for bygging og utbedring av 5,5 kilometer på rv. 94 i Finnmark. Dagens vei mangler gul midtlinje, har bratte stigninger, skarpe svinger og er ofte stengt om vinteren.

– Det er derfor svært gledelig at vi nå kommer i gang med å utbedre denne viktige veien i Finnmark, sier utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik.

Rv. 94 er den eneste innfartsveien til Hammerfest. Sykehuset i byen betjener store deler av befolkningen i Vest-Finnmark, og Hammerfest er et regionalt trafikk-knutepunkt.

Utbedringen skal gi veien til Hammerfest bedre trafikksikkerhet og økt fremkommelighet – særlig vinterstid. Arbeidet starter i august 2023 og skal stå ferdig i 2025. Strekningen som skal utbedres er rv. 94 Mollstrand – Grøtnes (del I), og strekningen Akkarfjord–Saragammen (del II).

Høyfjellets kunnskap

Langs strekningen som er mest utsatt for snøfokk sør for Hammerfest skal det blant annet bygges et fire meter bredt fresefelt, pluss en fire meter brei fanggrøft. Dette er en løsning som er testet ut på E16 over Filefjell, med godt resultat. Veien over og gjennom Filefjell regnes også som en av Europas mest moderne veianlegg.

FRESEFELT: Slik vil deler av den nye rv. 94 sør for Hammerfest se ut når den står ferdig. Til høyre for veibanen ligger et fire meter breit fresefelt og en fire meter bred grøft som skal fange opp det meste av fokksnøen vinterstid.
FRESEFELT: Slik vil deler av den nye rv. 94 sør for Hammerfest se ut når den står ferdig. Til høyre for veibanen ligger et fire meter breit fresefelt og en fire meter bred grøft som skal fange opp det meste av fokksnøen vinterstid.

– Grøft og fresefelt kommer til å fange opp det meste av fokksnøen før den legger seg på veibanen. Dermed blir det langt lettere å holde veien åpen, samtidig kan vi frese bort mye snø uten at snøryddinga er til hinder for trafikken på riksveien, forklarer prosjektleder Edgar Olsen i veivesenet.

Hadde det beste tilbudet

Bertelsen og Garpestad AS hadde ikke det laveste tilbudet. Entreprenøren vant likevel oppdraget for sine gode løsninger som gir prosjektet merverdi. Entreprenøren har hatt flere store oppdrag i nord og har erfaring med utbygginger i polare strøk.

– Vi ser frem til et godt samarbeid, med Statens vegvesen. Vi ønsker også å samarbeide tett med lokale entreprenører og kommunen. Vårt mål er en god gjennomføring av prosjektet og at utbyggingen skal skje uten skader på personell og miljø, sier daglig leder Øyvind Langemyr.

Bertelsen & Garpestad påtar seg å utføre utbedringene for drøyt 276 millioner kroner medregnet merverdiavgift. Prosjektets totalkostnad medregnet, grunnerverv, prosjektering, planlegging og usikkerhet, beregnet til 439 mill. kroner (2023 kroner), også kalt styringsramme.

Prosjektet har som mål å:

  • oppgradere veistandarden slik at den tilfredsstiller dagens krav til riksvei
  • tilrettelegge for myke trafikanter (gående og syklende)
  • minimalisere konsekvenser for natur og miljø ved god utforming av veianlegget
  • øke trafikksikkerheten, bedre regulariteten og trafikkavviklingen
  • bedre framkommeligheten vinterstid
  • reduserte transportkostnadene ved å fjerne trafikale hindringer
  • redusere reisetiden for nærings- og persontransport
  • redusere risikoen for påkjørsel av rein
Powered by Labrador CMS