Byggeleder Allan Emil Nyheim i Statens vegvesen (til høyre), og anleggsleder Glenn Minde fra hovedentreprenør Vassbakk & Stol.
Byggeleder Allan Emil Nyheim i Statens vegvesen (til høyre), og anleggsleder Glenn Minde fra hovedentreprenør Vassbakk & Stol.

Bygger ny E39 gjennom Knarvik

Statens vegvesen og Vassbakk & Stol er i gang med i et to år langt anleggsarbeid på Knarvik nord for Bergen.

Publisert

Første uken i mars startet forarbeidet til en oval rundkjøring på E39 ved Knarvik senter nord for Bergen.

Veistrekningen blir trafikkert av 17.000 kjøretøy i døgnet. Det er dette som kalles årsdøgnstrafikk (ÅDT).

Stor rundkjøring, ny trasé

For å forbedre trafikksikkerheten i området ytterligere, skal Vegvesenet bygge en stor, ny rundkjøring som er hundre meter lang.

Slik skal den ovale rundkjøringen bli.
Slik skal den ovale rundkjøringen bli.

- Med en slik løsning ønsker vi å sikre at bilistene bremser skikkelig ned. Dette er moderne trafikkavvikling som gir bedre trafikksikkerhet enn i dag, sier byggeleder Allan Emil Nyheim i Statens vegvesen.

450 meter av E39 blir helt ny, og får en trasé som ligger rett ved dagens.

Arbeidet vil i hovedsak utføres på dagtid, og skal være ferdig i mars 2023. Anlegget tar pause i fellesferien.

Omfattende prosjekt i sentrum

I tillegg til å være et knutepunkt på E39 nord for Bergen, er Knarvik også regionsenter i Alver kommune og regionsenter i regionen Nordhordland.

I tilknytning til E39 er bo- og behandlingssenter, omsorgsboliger, helsehus, kjøpesenter og legekontor.

Tilgangen til disse er sikret gjennom hele anleggsperioden, og alle endringer skal til ei kvar tid være tydelig skiltet.

I tillegg til ny rundkjøring, skal det bygges fortau og gang/ sykkelvei, ny undergang for myke trafikanter ved Stallane, og det blir ny kommunal vei fra rundkjøringen til Knarvik senter og Kvernhushaugane.

Med i prosjektet er også omfattende ledningsarbeid for Alver kommune, i tillegg til kabelarbeid.

Hovedentreprenør er Karmøy-firmaet Vassbakk & Stol, og kontrakten har en verdi på 70,5 millioner kroner.

Sorterte ut stein fra blandede masser

Grønnere veidrift er viktig for Vegvesenet, og er sentralt også i dette prosjektet. Hovedentreprenøren er underlagt strenge krav til avfallssortering, og hadde sorteringsverk i starten av anleggsarbeidet.

- Her sorterte vi stein ut fra blandede masser, både rene og forurensede. Dette gjorde at store deler av massene kunne gjenbrukes på anlegget. Dette reduserte det totale transportbehovet på anlegget, noe som er bra for miljøet, sier anleggsleder Glenn Minde i Vassbakk & Stol.

Grønt skal det bli også når det nye veianlegget er ferdig. Trafikkøya i rundkjøringen skal bli beplantet.

Bompenger

Prosjektet E39 Knarvik sentrum er ett av prosjektene i bompengepakken Nordhordlandspakken.

Finansieringsplan for Nordhordlandspakken omfatter statlige midler, fylkeskommunale midler og bompenger. Nordhordlandspakken er vedtatt i en egen stortingsproposisjon – Prop. 164 S (2016-2017).

Bompengeinnkrevingen startet i desember 2019, og skal etter planen avsluttes i 2031.

Powered by Labrador CMS