Prosjektutvikler Øistein Brandt i Veidekke (t.v.) og utbyggingssjef Harald Fimreite i Sognekraft Produksjon med håndtrykk på avtalen til ca. en halv milliard kroner.

Bygger nytt vannkraftverk

Skal blant annet bygge mer enn ni kilometer tunneler og en kraftstasjon i fjellet.

Publisert Sist oppdatert

Veidekke har fått i oppdrag av Sognekraft Produksjon AS å bygge et nytt vannkraftverk ved Feios i Vik kommune i Sogn. Kontrakten som nå er inngått er en totalentreprise verdt ca. 500 millioner kroner. Utviklingen av prosjektet startet for over 20 år siden.

Dette har vært et helt unikt prosjekt som Veidekke formelt startet opp i 2001 da avtalene med grunneierne om fallrettigheter ble inngått. De neste årene ble brukt til å utvikle prosjektet videre og innhente samarbeids­partnere på eiersiden.

Fra 2005 pågikk konsekvensutred­ninger, konsesjonssøknad, behandling i ulike instanser med høringer og endringer helt frem til 2013 da konsesjonen til kraftverket ble gitt. Da ble imidlertid det hele lagt på is grunnet lave kraftpriser kombinert med høye kostnader for høyspent­overføring. Men kraftmarkedet i Norge og Europa har endret seg og dermed beredt grunnen for at prosjektet nå kan gjennomføres.

– Utvikling og bygging av vannkraftverk stiller høye krav til teknisk kunnskap, erfaring fra tunnelbygging og ikke minst solid tverrfaglig forståelse. Veidekke har en lang og stolt tradisjon for å utvikle og bygge vannkraftverk i Norge, så vi er veldig glade for å få et nytt prosjekt nå slik at kompetansen vår blir videreført. Vi takker Sognekraft Produksjon så mye for oppdraget og gleder oss stort over å endelig kunne realisere dette grønne kraftprosjektet, sier prosjektdirektør Bernt Wilhelmsen i Veidekke Anlegg.

Feios kraftverk skal produsere cirka 100 GWh årlig, dette tilsvarer forbruket til 5000 eneboliger med årlig snittforbruk på 20.000 kWh. Fallhøyden fra øverste vanninntak blir på 435 meter, og kraftverket vil blant annet bestå av to inntaksdammer, fem bekkeinntak, mer enn ni kilometer tunneler og en kraftstasjon i fjellet for to turbiner med samlet slukeevne på 8000 liter vann i sekundet.

Byggearbeidene er allerede påbegynt med planlagt ferdigstillelse våren 2026.

Powered by Labrador CMS