Entreprisen E02 merket med grønt er lyst ut. Den skal koble sammen de andre tunnel-prosjektene i Rogfast-byggingen.
Entreprisen E02 merket med grønt er lyst ut. Den skal koble sammen de andre tunnel-prosjektene i Rogfast-byggingen.

Den største Rogfast-kontrakten er utlyst

Tunneldrivingen i denne kontrakten skjer i området fra ca. 230 meter under havoverflaten til ca. 375 meter under havoverflaten.

Publisert Sist oppdatert

Arbeidet med å bygge verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel er godt i gang fra Bokn i nord til Randaberg i sør. Nå er den tredje store kontrakten utlyst.

Som de andre to store kontraktene, er også denne kontrakten en utførelsesentreprise, med prekvalifisering og forhandling.

Prosjektsjef for Rogfast, Oddvar Kaarmo.
Prosjektsjef for Rogfast, Oddvar Kaarmo.

Det blir tilbudskonferanse på Kvitsøy 9. august. Påmeldingsfristen for å bli prekvalifisert er 31. august 2023.

– Dette er den tredje av tre hovedkontrakter for bygging av hovedtunnelen. Forventet kontraktstørrelse er på ca. fem milliarder kroner. Arbeidet er spesielt utfordrende i området ved kryss og sjakter, sier prosjektsjef for Rogfast, Oddvar Kaarmo.

Geologi kan også være utfordrende da tunneldriving i denne kontrakten skjer i området fra ca. 230 meter under havoverflaten til ca. 375 meter under havoverflaten.

Planen er å starte bygging i august/september 2024, sier prosjektsjef for Rogfast, Oddvar Kaarmo.

Toløpstunnel

Entreprisen E02 er en toløpstunnel med et tverrsnitt på 10,5 meter mot sør og nord fra Kvitsøy. Lengden er ca. 8,8 km med full innredning, tekniske bygg, pumpestasjoner og andre installasjoner.

Entreprisen omfatter også to ventilasjons-sjakter og planfritt kryss i tunnelen med ramper og rundkjøringer. Det er også 1,6 kilometer vei i dagen, to bruer og en stor fylling i sjø som skal bli til næringsareal.

Arbeidet omfatter fullføring av innredning av Kvitsøytunnelen på 3,5 km som nå blir bygget av entreprisen som pågår på Kvitsøy.

Møtepunkter

E02-kontrakten fra Kvitsøy skal møte E03 kontrakten som bygges fra sør, Randaberg og skal møte E04 kontrakten som bygges fra nord, Bokn. 

Møtepunktene ligger under fjorden ca. midt mellom Kvitsøy og Tungenes og ca. midt mellom Kvitsøy og Arsvågen.

Rogfast er en del av fergefri E39 og estimert åpningsår er 2033.

– Vi håper på stor interesse fra entreprenørene, og planen er å prekvalifisere tre til fem entreprenører, sier Oddvar Kaarmo.

Powered by Labrador CMS