I MESSEHALLEN: Publikum på Vei og Anlegg hadde rikelig med muligheter til å studere konseptmaskinen.

Elektrisk konseptrigg for over jord hos Sandvik

SANDVIK: En elektrisk konseptrigg for overjordsboring var et stort trekkplaster Vei og Anlegg 2022.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

PÅ VEI OG ANLEGG: Lillestrøm var stedet for å se denne. Neste mulighet er i Tammerfors i september! Her er Sandvik-selger Jørn Steen ved maskinen.

Sandvik Mining and Rock Solutions tar med en banebrytende elektrisk konseptborerigg for overjordsboring til Vei og Anlegg, skriver selskapet i en melding.

- Konseptriggen demonstrerer noen av de avanserte teknologiene som vil bli introdusert på fremtidige borerigger for å støtte en mer bærekraftig og energieffektiv overjordsboring, spesielt i urbane strøk, skriver Sandvik videre.

Det var naturligvis stor glede på standen til Sandvik Norge AS, og det er voldsom interesse «der ute for å teste den».

- Ikke noe er klart, men vi anslår at riggen kan testes ut hos 4-5 entreprenører i Norge, og det er sikkert 50 interesserte selskaper. Den har vært på test i Sverige før den kom hit, og de ville helst ikke slippe den fra deg, sier Sandvik-selger Jørn Steen og smiler.

Avansert

Den elektriske boreriggen er i hovedsak en forskningsplattform for å demonstrere de mest avanserte, men likevel utprøvde og validerte, bærekraftsteknologiene som allerede er i bruk på underjords borerigger og lastere. Innovasjonen ligger i å overføre de teknologiske fordelene til overjordsverdenen, for å møte de siste kravene fra industrien. I konseptriggen er de nye løsningene satt sammen i en faktisk maskin, og det gir et utgangspunkt for diskusjoner om kundens virkelige behov og de teknologiske mulighetene.


FOMVISNING: Her er riggen på noen få sekunders omvisning.

Byggherrer og entreprenører står i økende grad overfor spesifikke, ofte kvantifiserte, bærekraftsmål: For eksempel elektrifisering av energiforsyning, energieffektivitetsmål og eksos-/støyrestriksjoner. Sandvik melder at leverandører kan ekskluderes fra prosjekter dersom slike krav ikke oppfylles, spesielt ved offentlige anbud.

- Sandvik ønsker å gå foran med vår nye elektriske konborerigg, og demonstrere effektive bærekraftsløsninger som er designet for å møte disse utfordringene. Teknologiene som er demonstrert på riggen, inkluderer elektrifisert energiforsyning og en rekke utslippsreduksjonsteknologier, med det overordnede målet om energieffektivitet og utslippskontroll (støy, partikler og CO2).

Kompakt

Den kompakte CommandoTM DC300Ri topphammerboreriggen ble valgt til konseptboreriggen, takket være dens popularitet i urbane strøk (for eksempel vei-/jernbanekonstruksjon og grunnboring), melder Sandvik. Det er imidlertid mulig at produktutviklingsprosjekter basert på konseptriggen kan føre til andre, muligens større, borerigger.

Konseptriggen har også mulighet for drift på direkte elektrisk kraft eller batterikraft, samt hybrid strømforsyning ved bruk av en liten dieselgenerator. Alle energikildene er tilgjengelige og kan prøves på konseptboreriggen, avhengig av kundens faktiske behov. Borhammeren er også utstyrt med en effektiv støyskjerm.

- Vi kan gjøre valgene selv, for eksempel valget mellom en direkte elektrisk strømforsyning og et batteridrevet system, men vi ønsker å gjøre det sammen med kundene våre, sier Lauri Laihanen, visepresident for R&D og produktledelse i divisjonen Surface Drilling i Sandvik.

MULIGHETER: Det er mye som skal og kan testes ut på den nye Sandvik konseptriggen.

Kundeorientering

- Vi ønsker å ha en dialog, for å sikre at vi virkelig forstår kundens faktiske behov og takler de riktige problemene sammen. Det handler om kundeorientering, snarere enn teknologiorientering. Teknologi for oss er kun et verktøy for å møte kundens behov. Med denne konseptboreriggen er teknologiens primære rolle å støtte en nullutslippstilnærming ved kundens operasjoner, selvfølgelig perfekt i tråd med Sandviks egne bærekraftsmål, siersetter Laihanen.

Sandvik har ambisiøse bærekraftsmål, inkludert mål om å halvere karbonavtrykket til konsernets virksomhet innen 2030. Sammen med Sandvik-konsernets andre sentrale bærekraftsmål, vil dette til slutt drive skiftet til mer sirkulære forretningsmodeller, bedre energieffektivitet og dekarbonisering av hele industrien. Samtalen om fremtiden for bærekraftig overjordsboring er nå i gang. Den neste sjansen til å se konseptet borerigg, etter Vei og Anlegg, vil være i Tammerfors, Finland, på Sandvik Mining and Rock Solutions Customer Days 2022 i september.

Powered by Labrador CMS