Enige om tilgang til kritisk viktige mineraler

Gir tilgang til store råvareforekomster, blant annet til bruk i bilbatterier.

Kasakhstan og EU er blitt enige om å styrke samarbeidet innen kritiske råvarer under den 13. internasjonale kongressen Astana Mining & Metallurgy som ble holdt 1.–2. juni 2023.

Kasakhstans minister for industri- og infrastrukturutvikling Marat Karabayev og visepresident i Europakommisjonen Maroš Šefčovič diskuterte også implementering av det første veikartet i intensjonsavtalen og mulige finansieringsverktøy fra EU for å støtte samarbeidet om kritiske råvarer og batterier.

Karabayev informerte om investeringen til det tyske selskapet HMS Bergbau AG i utvinning av litiumforekomster i Kasakhstan som et av de store fellesprosjektene EU har satt i gang.

– I dag har vi utsikter til å lansere prosjekter for utvinning og prosessering av nye typer kritiske råvarer og råvarer til batterier, sa Karabayev.

Kasakhstan dekker 71 % av Europas fosforbehov. Landet eksporterer titan, beryllium, tantal, rhenium og vanadium.

Veikartet for strategisk partnerskap skisserer konkrete skritt for samarbeid om integrering av bærekraftige verdiskapningskjeder for kritiske råvarer og batterier, produksjon av grønt hydrogen, økt bærekraft i forsyningskjedene, forskning, innovasjon og kompetanse- og talentbygging.

– Vi holder oss til det ene prinsippet om råvarer i bytte mot teknologi, la ministeren til.

Powered by Labrador CMS