Norske byggeplasser skal bli utslippsfrie. Nå setter Enova i gang andre utlysningsrunde for pilotprosjekt som skal få ned utslippene på byggeplassene.

Enova med ny utlysing for utslippsfrie anleggs- og byggeplasser

Enova setter i gang en ny utlysningsrunde for å få flere pilotprosjekter på norske bygge- og anleggsplasser. Forrige runde som ble avsluttet våren 2021 var så vellykket at Enova ser muligheter for flere gode prosjekt for fornybare energiløsninger.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Utslippet av klimagasser fra norske bygge- og anleggsplasser ligger årlig på ca. 2 millioner tonn CO₂. Bransjen bruker i hovedsak fossile energikilder på byggeplassene, men er nå i ferd med å ta steget over til fornybare energiløsninger.

- Vi ser en klar vilje og evne til å velge grønne løsninger. Bransjen tok utfordringen da vi utlyste konkurranse om støtte til pilotprosjekt på norske bygge- og anleggsplasser tidligere i år. Ulike aktører gikk sammen om å søke støtte og vi fikk inn gode prosjekt som viser en imponerende bredde i innovative løsninger, sier Anna Barnwell, markedssjef i Enova.

Les mer om prosjektene fra første runde her.

77 millioner kroner i første runde

Enova delte i første runde ut i alt 77 millioner kroner i støtte til ni ulike prosjekter. Bredden i de prosjektene spenner seg fra hydrogenbaserte løsninger som skal legge til rette for strømforsyning på anleggsplasser til utslippsfri byggvarme og digitale løsninger som skal bedre logging av data fra arbeidsprosesser.

Dette er i tråd med myndighetenes mål om å få byggeplassene helt fossilfrie innen 2025.

- Vi må skape varige endringer i bygge- og anleggsbransjen. Med støtte fra Enova håper jeg at vi får fart på utslippskuttene, med nye forretningsmodeller, mer innovasjon og effektive energi- og infrastrukturløsninger, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Endringer er i gang

Satsingen fra Enova rettes mot prosjekter som skal bringe frem og demonstrere innovative teknologier og løsninger for å redusere utslippet av klimagasser fra bygge- og anleggsplasser.

- Teknologiene vi har støttet muliggjør raskere og enklere overgang til elektriske og hydrogenelektriske anleggsmaskiner i bransjen. Vi ser klare tegn i markedet på at endringer er i gang, både hos den enkelte aktør, men også på tvers av verdikjeden. Det er svært gledelig og gir oss tro på at det nytter, sier Barnwell.

Som eksempler på løsninger Enova ser etter, peker Barnwell på følgende:

  • Infrastruktur og systemløsninger for energiforsyning på bygge- og anleggsplasser 
  • Nye forretningsmodeller og tjenester som bidrar til ønsket omstilling i bygge- og anleggsbransjen 
  • Innovative løsninger for utslippsfri byggvarme
  • Prosjekter som ønsker å teste nye og innovative digitale løsninger som støtter opp om overgangen til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser
  • Innovative logistikksystemer som muliggjør overgangen til nullutslippsløsninger 

Søknadsfristen for andre runde er 3. desember. Enova vil prioritere nye løsninger som ikke har mottatt støtte tidligere.  

Powered by Labrador CMS