Refleksmarkører er et av flere fartsdempende tiltak Statens vegvesen har prøvd ut i anleggsområdet på rv. 3 ved Hanestad i løpet av våren. Men bilistene setter ikke ned farten. Disse markørene ble satt opp om kvelden. Morgenen etter lå de spredd utover etter at de ble kjørt ned i løpet av natta.
Refleksmarkører er et av flere fartsdempende tiltak Statens vegvesen har prøvd ut i anleggsområdet på rv. 3 ved Hanestad i løpet av våren. Men bilistene setter ikke ned farten. Disse markørene ble satt opp om kvelden. Morgenen etter lå de spredd utover etter at de ble kjørt ned i løpet av natta.

Etter gjentatte nestenulykker innføres lysregulering

Etter gjentatte nestenulykker på grunn av for høy fart, setter Statens vegvesen opp lysregulering i forbindelse med byggingen av ny Tingstadbekken bru på riksvei 3 ved Hanestad i Østerdalen.

Publisert

- Bilistene på riksvei 3 kjører altfor fort gjennom anleggsområdet ved Tingstadbekken bru, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Vegar Antonsen.

Han forteller at Vegvesenet sammen med entreprenøren som bygger den nye brua og veien inn mot brua, Gjermundshaug Anlegg AS, har satt i verk tiltak som ikke har gitt god nok effekt.

- Vi har prøvd med lavere fartsgrense, innsnevring av veien og bruk av refleksmarkører som midtdeler, men farten går ikke ned, og hindringene i veien blir kjørt i filler. Dette setter livet til anleggsarbeiderne som jobber langs veien, i fare, sier han.

- Når bilistene ikke respekterer de tiltakene vi har prøvd ut til nå, må vi gå mer drastisk til verks og innfører derfor lysregulering gjennom anleggsområdet over en strekning på ca. 500 meter.

Lysreguleringen blir satt opp neste uke og blir stående til ny bru tas i bruk i slutten av oktober.

Lysreguleringen står oppe i arbeidstiden mellom klokken 6 og 19. Om kvelden og natta mandag til torsdag samt i helgene, blir den skrudd av.

Powered by Labrador CMS