Det blir enkelte steder veldig høye brøytekanter på riksveiene i Finnmark.

Fire tilbud på Vest-Finnmark-kontrakten

Fire entreprenører ønsker jobben med å drifte riksvegene i Vest-Finnmark de neste fem årene. Alle forplikter seg til mer klimavennlig drift.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

- Vi er svært godt fornøyde med konkurransen, og at både nasjonale og lokale entreprenører har meldt sin interesse, sier seksjonsleder Torvald Tretteskog.

Ved fristens utløp torsdag hadde følgende lagt inn tilbud:

  • Anlegg Nord, 484.241.815 kroner
  • Mesta AS, 557.421.086 kroner
  • Presis Vegdrift AS, 440.112.597 kroner
  • Veidekke Industri AS, 605.124.519 kroner

Statens vegvesen skal nå kvalitetssikre og kontrollregne på tilbudene, og tar sikte på å undertegne kontrakt i begynnelsen av mai. Kontraktsperioden gjelder i fem år fra første september. Hvis partene er enige, kan kontraktsperioden forlenges med opptil tre år, i tillegg til at Statens vegvesen har opsjon for ytterligere ett år.

Stort og krevende område

Med totalt 546 kilometer, er dette en av de største riksveikontraktene i Norge. Strekninger som E69 til Nordkapp og E6 over Sennalandet er også blant landets mest værutsatte.

Kontrakten omfatter E6, E69, riksvei 92 og riksvei 94 i Porsanger, Nordkapp, Kautokeino, Karasjok, Hammerfest og Alta.

Av totalen på 546 kilometer, er 14 kilometer gang- og sykkelvei.

Bedre brøyteprofiler

Statens vegvesen bidrar til det grønne skiftet ved å stimulere til lavere CO₂-utslipp i alle driftskontrakter.

- Det som gir størst klimagevinst er å redusere antall kjørte kilometer og timeverk på tyngre utstyr. Det mener vi er mulig, uten at det går ut over standarden på drift av veinettet, sier seksjonssjef Torvald Tretteskog.

Det planlegges å ta i bruk maskiner som kan flytte ut brøytekanter for å oppnå en bedre profil som vil hindre fokksnø å legge seg på veibanen. Dermed kan antall brøytekilometer reduseres. Samtidig blir regulariteten på fjellovergangene bedre, med færre kolonnekjøringer og mindre stengt vei.

Belønner snødeponi

Statens vegvesen vil også belønne entreprenører som har smarte løsninger for snødeponi i Hammerfest, for eksempel i form av container for snøtining. Formålet er å få kontroll på smeltevannet og eventuelt sile ut forurensing.

Den nye kontrakten setter også krav til lavere utslipp på lastebiler og maskiner i form av krav til nyeste teknologi for motorer. Entreprenøren vil få ekstra kompensasjon for bruk av helelektriske kjøretøy og maskiner ved tilleggsarbeider. Det er også satt begrensninger for tomgangskjøring.

Alle bedrifter som vil ha oppdrag for Statens vegvesen må være miljøsertifisert, og alle må rapportere om CO₂-utslipp.

Powered by Labrador CMS