Den nye kontrakten omfatter drift av riksveiene både sommer og vinter.

Fire vil drifte riksveiene i Nord-Troms, Alta og Kautokeino

Se de store forskjellene i pristilbudene, og hvem som er lavest på pris.

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Kontrakten vil gjelde fra 1. september 2022 og fem år fremover. Den omfatter 537 kilometer vei gjennom Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen i Nord-Troms, og frem til bommen mot Sennalandet øst for Alta i Finnmark.

I tillegg kommer E45 fra Alta gjennom Kautokeino til riksgrensen mot Finland. 55 av kilometerne er gang- og sykkelvei.

- Både lokale og nasjonale entreprenører har levert tilbud. Vi er godt fornøyde med konkurransen, sier byggeleder Karl Martin Eriksen i Statens vegvesen.

Disse leverte tilbud:

  • Anlegg Nord AS, 468.203.495 kroner
  • Veidekke Industri AS, 560.579.700 kroner
  • Presis Vegdrift AS, 581.922.560 kroner
  • Mesta AS, 730.658.470 kroner

Fra by til høyfjell

Entreprenøren som vinner anbudet har ansvar for helårlig løpende drift og vedlikehold av veiene.

- Dette er en interessant kontrakt med varierte utfordringer – fra bytrafikk i Alta til høyfjellsproblematikk over Kvænangsfjellet. Veistandarden varierer også fra ny høystandardvei på E6 vest for Alta til krevende partier som E6 Olderdalen-Langslett og Kløfta på E45. På selve Kvænangsfjellet blir det store endringer i løpet av perioden, når deler av strekningen blir lagt i tunneler, sier Karl Martin Eriksen.

Nye krav til klima og miljø

Statens vegvesen har skjerpet kravene til miljø og reduserte klimautslipp i alle kontrakter. Entreprenøren må derfor ta i bruk kjøretøy og maskiner med lavere utslipp, og det skal rapporteres på drivstoff og energiforbruk.

Det settes strenge krav til avfallshåndtering, inkludert slam fra tunnel og strøsand fra vei, og entreprenøren belønnes for gjenbruk av skilt.

Større og lengre kontrakter

Tidligere var det aktuelle området omfattet av fem veikontrakter: Nord-Troms, Langfjorden, Alta, Masi og Kautokeino. Statens vegvesen har valgt å samle alle riksveiene i området i en felles kontrakt. Regionreformen innebærer at fylkeskommunen har ansvaret for kontrakter som gjelder drift og vedlikehold på fylkesveiene.

I tillegg til at den nye kontrakten er større i geografisk utstrekning, kan varigheten bli lengre. Den nye kontrakten gjelder i fem år, og kan forlenges med inntil tre nye år dersom partene er enige om det. I tillegg har Statens vegvesen opsjon på ytterligere ett år.

- Nå skal vi gjennomgå og kontrollregne på tilbudene. Vi tar sikte på å undertegne kontrakt i april, sier Eriksen.

Powered by Labrador CMS