Illustrasjon av sjøfyllingen som skal etableres ved Leirbakken i Ramfjord.

Første kontrakt på E8 Sørbotn-Laukslett

Statens vegvesen har inngått den første av fire kontakter for bygging av E8 gjennom Ramfjord.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

I konkurranse med fire andre entreprenører, vant Målselv Maskin og Transport AS konkurransen om å bygge sjøfylling ut til brua som skal bygges på ny E8 over Ramfjorden i Tromsø kommune.

Kontrakten har en verdi på ca. 30 millioner kroner.

Fylling på ca. 470 meter

Det skal lages en sjøfylling som strekker seg fra Ramfjordbruas nordre landkar og videre inn mot land. Total lengde på fyllingen blir ca. 470 meter, og den skal bestå av ca. 200.000 kubikkmeter masse.

Illustrasjon av sjøfylling som skal etableres ved Leirbakken i Ramfjord.

Noe av fyllmassen skal hentes lokalt fra toppen av Leirbakken og i veilinjen, mens resterende masse hentes fra skredtiltak ved Mostad. Deler av fyllingen vil ligge tørt ved lavvann, og må erosjonssikres/plastres mot sjøfronten.

I tillegg til sjøfyllingen ved Leirbakken, så omfatter kontrakten også klargjøring for montering av modulbru (JSK) på Mostad. Arbeidet omfatter etablering av anleggsvei fra eksisterende adkomst fra E8 og ned til østlige landkar.

Arbeidet skal starte i april 2022 og ha en varighet på ca. 9 måneder.

Tre kontrakter til

Det skal lyses ut tre kontrakter til i forbindelse med bygging av bru over Ramfjorden:

  • Kontrakt for skogrydding inngås om kort tid.
  • Kontrakt for støtteforbygning for skredsikring.
  • Hovedkontrakten er bygging av bru over Ramfjorden, vei i dagen og tilhørende konstruksjoner.

- Prosjektet er viktig for å flytte gjennomgangstrafikken ut av den mest bebygde delen av Ramfjord og for å gi Tromsø by en kortere og, raskere og mer trafikksikker innfartsåre sier direktør for utbygging nord i Statens vegvesen, Stein Johnny Johansen.

Les mer om ny E8 gjennom Ramfjord

Powered by Labrador CMS