AVTALE: Kjell Inge Davik (t.v.), direktør for divisjon Utbygging i Statens vegvesen, statssekretær Cecilie Knibe Kroglund (Ap) og Vincent Papait daglig leder Eiffage Norge under signeringsmøtet i Kristiansand.
AVTALE: Kjell Inge Davik (t.v.), direktør for divisjon Utbygging i Statens vegvesen, statssekretær Cecilie Knibe Kroglund (Ap) og Vincent Papait daglig leder Eiffage Norge under signeringsmøtet i Kristiansand.

Fransk signering av europavei-kontrakt

Eiffage Gènie Civil og Statens vegvesen har signert kontrakt for bygging av E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen i Kristiansand.

Publisert

Det var Kjell Inge Davik, direktør for divisjon Utbygging i Statens vegvesen, og Vincent Papait, daglig leder Eiffage Norge, som sto for den offisielle signeringen.

Til stede var også statssekretær Cecilie Knibe Kroglund (Ap), representanter for underentreprenør Repstad Anlegg AS og konsulentselskapet Rambøll Norge.

– Dette er et viktig steg mot oppstart av hovedarbeidene for Gartnerløkka- prosjektet. Det er et viktig og stort prosjekt både for byen Kristiansand og for hele regionen rundt. Nå gleder vi oss til oppstarten og lykke til med gjennomføringen, sa Kjell Inge Davik ved signeringen.

Cecilie Knibe Kroglund forklarte i sin tale hvordan hun selv har opplevd trafikksituasjonen på Gartnerløkka da hun i løpet av de 20 årene hun har bodd i regionen har måttet pendle mellom Lillesand og Søgne, og hun ser nå frem til at prosjektet skal løse de utfordringene som har vært i trafikken all den tiden.

LAGET SAMLET: Her står alle de som var til stede under signeringen rett ved stedet der prosjektet starter. Bak fra venstre: Roy Lund, Eiffage Norge, Hans Christian Loland, Repstad Anlegg, Bernt Olav Holen, Repstad Anlegg, Rune Galteland, hovedbyggeleder, Statens vegvesen, Ingunn Foss, prosjektdirektør, Statens Vegvesen, Trygve Håland, prosjekteringsleder Statens vegvesen, Gunn Brungot, Rambøll Norge. Foran fra venstre: Bjørn Inge Rundtom, Rambøll Norge, statssekretær Cecilie Knibe Kroglund (Ap), Vincent Papait, daglig leder Eiffage Norge, Kjell Inge Davik, direktør for divisjon Utbygging i Statens vegvesen og Jan Helge Egeland, prosjektleder E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen.
LAGET SAMLET: Her står alle de som var til stede under signeringen rett ved stedet der prosjektet starter. Bak fra venstre: Roy Lund, Eiffage Norge, Hans Christian Loland, Repstad Anlegg, Bernt Olav Holen, Repstad Anlegg, Rune Galteland, hovedbyggeleder, Statens vegvesen, Ingunn Foss, prosjektdirektør, Statens Vegvesen, Trygve Håland, prosjekteringsleder Statens vegvesen, Gunn Brungot, Rambøll Norge. Foran fra venstre: Bjørn Inge Rundtom, Rambøll Norge, statssekretær Cecilie Knibe Kroglund (Ap), Vincent Papait, daglig leder Eiffage Norge, Kjell Inge Davik, direktør for divisjon Utbygging i Statens vegvesen og Jan Helge Egeland, prosjektleder E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen.

– Det er en gledens dag at vi nå er kommet så langt og legger med dette grunnlag for positiv by- og regionvekst for Kristiansandsregionen, sa Kroglund i sin tale til forsamlingen.

Eiffage Gènie Civil har tidligere blant annet arbeidet på Eiffeltårnet og Louvre-museet i Paris. Nå skal de altså bygge mange komplekse konstruksjoner i Gartnerløkka-prosjektet i Kristiansand.

Dette skal gjøres

Tildelingen av kontrakten innebærer at Eiffage Gènie Civil skal prosjektere og bygge ny firefelts E18/E39 over en strekning på om lag 1,4 km med to nye planskilte kryss.

Eksisterende veier, jernbanespor og flere konstruksjoner skal rives, deriblant dagens E18 Vesterbrua (også kalt høybrua) samt Vesterveibrua (også kalt lavbrua) på lokalveinettet som krysser over jernbanen.

Hovedarbeidene omfatter bygging av flere konstruksjoner, veier med grøntanlegg, elektroinstallasjoner, utvidelse av dagens fergeterminal, trafikkteknisk utstyr samt vei- og jernbaneomlegginger. I tillegg er det som opsjoner tatt inn bygging av nye billettboder og nytt tollbygg for Kristiansand havn i den nye ferjeterminalen.

Fem år

Forventet anleggsoppstart for veibyggingsarbeidene er i 2024 og ferdigstillelse i 2029.

Powered by Labrador CMS