Grjotland bru i Voss er fra 1896. Den er den eldste bevarte skråstagbrua i Norge, og den var en tidlig forløper for bruene som senere ble bygget på 1970-tallet.

Fredningspresiseringer for over 100 veianlegg, bruer og byggverk

Riksantikvaren sender fredningsforslag for fire nye kulturminner fra Statens vegvesen på høring, samt presiseringer for over 100 veier, bruer og bygg.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

- Vi har i samarbeid med Riksantikvaren utarbeidet fredningspresiseringer for alle fredete objekter i Vegvesenets landsverneplan for kulturminner. Arbeidet med presiseringene har vært omfattende og foregått over flere år, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Grethe Vikane.

- Gjennom presiseringene blir hvert objekt presentert grundigere enn i opprinnelig forskrift, med omfang, formål og begrunnelse for fredningen av hver lokalitet. Presiseringene klargjør for kulturminneforvaltningen og andre berørte hva som ligger i fredningen og vil medføre en mer effektiv saksbehandling og bedre ivaretakelse av kulturminnene, sier Vikane.

Samlet viser veifredningene et stort spenn i både variasjon og alder, og omfatter alt fra tunneler og smøregroper til hager. Statens vegvesens kulturminner formidler viktig veiplanleggingshistorie, vei- og brubyggingsteknikk samt sosialhistorie.

Fire nye objekter – tre av dem i Vestland

De fire nye fredningsforslagene er den Bergenske kongeveien i Galdane, Grjotland bru i Voss og Salhus ferjekai i Bergen, samt Jordanfoss trallebane i Pasvikdalen.

Kongeveien ble bygget på slutten av 1700-tallet, og etter en storstilt restaurering ble den også tildelt Europa Nostra Grand Prix Award i 2016 i klassen for bevaring.

Salhus ferjekai er fra 1954, og er tidstypisk med to betongtårn, en vinsj og en ferjelem med tredekke. Etter 30 års drift ble kaia nedlagt i 1985, og den inngår i dag som del av det kulturhistoriske miljøet på Salhus.

Grjotland bru er fra 1896. Den er den eldste bevarte skråstagbrua i Norge, og den var en tidlig forløper for bruene som senere ble bygget på 1970-tallet.

Jordanfoss trallebane i Sør-Varanger ble bygget for å transportere båter forbi stryket i elva. Den er den eneste gjenværende av trallebanene i Pasvik, og har høy samferdselshistorisk verdi.

Totalt omfatter denne høringen samtlige fylker, og fristen for å sende inn uttalelser til forslaget er 15. mars 2022.

Powered by Labrador CMS