Bussveien i Rogaland.

Grunn-Service tildelt veikontrakt til en halv mrd. kroner

Grunn-Service AS er innstilt til å bygge den neste bussvei-etappen mellom Gausel og Sandnes, av Rogaland fylkeskommune.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Tilbudet har en verdi på ca. 500 millioner kroner. Det var tre andre entreprenører med i konkurransen.

Kontrakten gjelder bygging av Bussveien mellom Nådlandsbråtet i Stavanger kommune og Hans og Grete stien i Sandnes kommune. Byggeperioden er anslått å vare nesten fire år og skal være ferdig i løpet av 2025. I tillegg skal Seabrokers og Total Betong bidra i prosjektet.

Entreprenørene som ikke ble valgt har 10 dagers klagefrist (karensperiode) på innstillingen fra fylkeskommunen.

- Det er kjekt å få prosjektene ut i markedet. Dette er den andre store kontrakten fylkeskommunen går ut med på bare få uker. Slike kontrakter har stor verdi for bygg- og anleggsbransjen i regionen, og jeg har stor tro på verdien Bussveien tilfører Nord-Jæren når den er ferdig mellom Stavanger og Sandnes i 2026, sier Harald Bøhn, enhetsleder for Bussveien i Rogaland fylkeskommune.

Begynner for fullt etter sommeren

Det er et stort og utfordrende prosjekt fylkeskommunen skal bygge sammen med entreprenørene tilknyttet prosjektet. På denne strekningen kommer det 1200 meter midtstilt bussvei med sykkelfelt og fortau på sidene, en stor undergang og omfattende arbeider i grunnen flere steder i området. Strekningen binder sammen Bussveien på Forussletta med strekningene fylkeskommunen bygger på Gausel.

- Etter at vi har skrevet kontrakt med entreprenør og hatt innledende møter, vet vi mer nøyaktig når vi kan begynne å bygge for fullt langs strekningen. Forhåpentligvis er vi godt i gang så fort sommerferien er over, men det er mulig at entreprenøren kan starte forberedende arbeider før det. De som blir berørt av arbeidet langs strekningen skal uansett få god informasjon før vi setter i gang, sier prosjektleder i Bussveien, Pål Thornes.

Powered by Labrador CMS