RASSIKRING: Veistrekningen ved Bergsura, der veien skal utvides på sjøfylling og det skal bygges skredvoll.

Har lyst ut entreprise med forventet pris på ca. 150 millioner kroner

Byggetiden går over flere år på grunn av at det må tas hensyn til en «sensitiv fugleart» som hekker nær der man skal bygge.

Publisert

Rogaland fylkeskommune har lyst ut jobben med å rassikre og utvide veien ved Bergsura, en veistrekning mellom Berge og Lomeland på fylkesvei 450 til Sirdal. 

– Vi gleder oss til å gå i gang, sånn at bilistene kommer tryggere og bedre fram, sier prosjektleder Erlend Claussen i Rogaland fylkeskommune.

Veistrekningen som er 1,6 kilometer lang skal rassikres, legges om og bli bedre. Prosjektet vil ifølge fylkeskommunen koste omkring 150 millioner kroner og kontrakten er en totalentreprise, som betyr at entreprenøren skal detaljplanlegge jobben. 

Fylkeskommunen har fått statlige midler merket for rassikring, og finansieringen av prosjektet har ikke noe å gjøre med «Gjesdal-pakken» eller bompengene ved Øvstabø. 

Byggestart blir etter planen rundt midten av 2024.

Ny vei og skredvoll

Dette skal bygges:

  • Ny vei langs Nedre Bergsvatnet, som skal bygges ut i vannet. Sprengstein blir brukt for å fylle ut, så flytter man veien ut på fyllinga. Veien blir bredere og får gul midtstripe mellom de to kjørebanene.
  • Ny skredsikringsvoll på innsiden langs hele veistrekningen. Vollen blir fem meter høy.
  • Bilister som kjører Hunnedalsveien mot øst eller retning Lomeland, får ny tilkobling til den nye traseen (60 km/t-sonen) som ble utvidet for noen år siden. 

Ferdig i 2027

Selv om byggestart er i 2024, blir prosjektet først ferdig tidlig i 2027.

– Det er en sensitiv fugleart som hekker nær der vi skal bygge. Hekkesesongen, som vi må ta hensyn til, påvirker når vi kan jobbe. Derfor blir byggetiden så lang, sier Claussen.

Powered by Labrador CMS