Det skal bygges 2,4 km sykkelvei med fortau i Sandviken langs fylkesvei 577.

Har valgt tre som får konkurrere om å bygge vei

Får konkurrere om å bygge sykkelstamvei mellom Bradbenken og Glas Knag i Bergen.

Publisert

Prosjektet er lyst ut som utførelsesentreprise med enhetspris og omfatter bygging av 2,4 km sykkelvei med fortau i Sandviken langs fylkesvei 577. 

Statens vegvesen har valgt disse tre entreprenørene til videre deltakelse i konkurransen:

  • Fyllingen Maskin AS
  • HGT AS
  • Vassbakk & Stol AS

Byggestart våren 2024

Kontrakten skal etter planen signeres på nyåret og arbeidene kan starte opp våren 2024. Dagens vei, gangvei og sykkelfelt skal fordeles bedre mellom de ulike trafikantgruppene for å gi gående og syklende sikrere vei. Det skal bygges sykkelvei med fortau og etableres signalregulering i krysset ved Gjensidigegården.

Kart som viser delstrekningen av Sykkelstamvegen som er lyst ut.

Det har vært flere ulykker mellom syklist og bil i krysset ved Gjensidigegården. Når strekningen er ferdig bygget, vil det være tofelts sykkelvei langs reperbanen mot krysset ved Gjensidigegården der det etableres signalregulering.

Om strekningen

E39 sykkelstamvei Bergen har i alt åtte delstrekninger som danner «ryggraden» i sykkelveinettet fra Flesland i sør til Vågsbotn i nord.

Denne kontrakten omfatter bygging av delstrekning 6b Bradbenken – Sandvikstorget og 6c Sandvikstorget – Glass Knag, langs fv. 577.

Strekningen starter ved Bradbenken i kryss mot Sandbrogaten, passerer gjennom Skuteviken og Sandviken, gjennom Gjensidigekrysset og avsluttes ved ramper til/fra E39 ved Glass Knag. Prosjektet er en del av Miljøløftet. 

Powered by Labrador CMS