illustrasjonsbilde.

Hvordan bli bedre på vannhåndtering i store prosjekter

Hvordan vann skal håndteres, er et viktig tema i mange store samferdselsprosjekter.

Fagmiljøer og myndigheter har vært samlet til seminar om vannhåndtering i store samferdselsprosjekter, i Bane Nors nye læringsarena i Moss. På dagsorden var det spesielt tre problemstillinger som ble trukket frem, som mange opplever som utfordrende:

  • Etablering av utslippstillatelse under usikre forhold.
  • Krav og retningslinjer og forhold knyttet til prøvetaking. 
  • Samhandling med entreprenører og Statsforvalter under byggefasen.

Innovasjon krever felles standarder

I løpet av dagen med korte foredrag, gruppediskusjoner og plenumssamtaler, ble det tydelig at det er behov for å fornye og innovere i prosessene som inngår i vannhåndtering:

Miljørådgiver i Bane, Nor Ingunn Biørnstad, og prosjektleder for Bane Nors læringsarena, Petter Braathen, var sentrale for gjennomføringen av seminaret.

– Å innovere i den verdikjeden et samferdselsprosjekt er, krever koordinering og felles standarder som er synlige i hele systemet. Statlige byggherrer som Bane Nor og Statens vegvesen har mulighet til å bidra til en felles tilnærming som kan skape klarhet og forutsigbarhet overfor underleverandører, og i samhandling med myndighetene, sier prosjektleder for læringsarenaen, Petter Braathen.

Som en del av det videre arbeidet vil Bane Nor ta et initiativ til en slik utvikling sammen med Statens vegvesen og Niva (Norsk institutt for vannforskning).

– Det har vært et veldig nyttig seminar. Vi ser allerede nå mulighet for flere gode løsninger som kan komme fellesskapet til gode, sier Braathen.

Arena for å lære

RIGG: Det er satt opp en ny brakkerigg i tilknytning til Bane Nors utbyggingsprosjekts brakkerigg i Moss sentrum. Her arrangeres det flere seminarer.

Formålet med den nasjonale læringsarenaen, er å samle fagmiljøer for å utveksle erfaring og kunnskap om forskjellige tema, lære av hverandre og finne løsninger til nye, bedre måter å jobbe sammen på. 

Ved å lære av hverandre og finne løsninger, skal man oppnå «forbedringer i prosjektene og signifikante besparelser».

Powered by Labrador CMS