Illustrasjonsbilde av brua.

Implenia inngikk kontrakt på 1,8 mrd. kroner

Bane Nor og Implenia har inngått kontrakt om bygging av jernbanebru for dobbeltsporet jernbane over Tangenvika i Stange kommune i Innlandet.

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Kontrakten, som er en totalentreprise for Tangenvika jernbanebru, er den andre av hovedkontraktene på InterCity-prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika. Jernbanebrua blir i overkant av én kilometer lang og kontrakten omfatter også ca. to kilometer dagsone for det nye dobbeltsporet mellom Espa og Furnesbakken.

Kontrakten har en verdi på ca. 1,8 milliarder kroner og arbeidene starter i løpet av første halvår 2022.

Tidlig involvering

Implenia har brukt egen kompetanse og erfaringer til å finne løsninger til anskaffelsen som er gjennomført som konkurransepreget dialog.

De har optimalisert design og metode for fundamentering underveis i dialogen og har kunnet planlegge utstyrsbehov og gjennomføring.

Bilde fra signering. Foran fra venstre: Stine Undrum, konserndirektør Utbygging i Bane Nor, Audun Aaland, adm. dir. Implenia Norge og Per Vilnes, prosjektdirektør Utbygging Midt i Bane Nor. Bak fra venstre: Mario Perissutti, direktør for bru og betong i Implenia Norge. Deretter fra Kleverud-Sørli Åkersvika i Bane Nor, prosjektsjef Geir Kvillum, prosjektleder Gunnar Sletten, prosjektstyrer Ann Kristin Brændhaugen og kontraktsrådgiver for Tangenvika jernbanebru (KS-2) Andres Linnestad.

- Vi har ønsket å legge til rette for en konkurranse som i størst mulig grad benytter markedets kompetanse og kapasitet, slik at vi har lagt til rette for å finne den beste løsningen for bygging av Tangenvika jernbanebru. Vår erfaring er at tidlig involvering av entreprenørene sikrer at deres kompetanse kan bidra til å redusere byggekostnadene samt klima- og miljøavtrykk fra utbyggingsprosjektene, sier Stine Undrum, konserndirektør Utbygging i Bane Nor.

Undrum er godt fornøyd med at det har vært meget stor interesse for konkurransen og at det var mange godt kvalifiserte søkere.

Minst mulig miljøpåvirkning - lokale underleverandører

Komplekst og spennende byggeprosjekt Tangenvika jernbanebru er et komplekst og spennende byggeprosjekt. Arbeidet skal foregå med minst mulig påvirkning på miljøet i og rundt Mjøsa. Plassering av masselager og bruk av fjellmasser er planlagt slik at denne transporten blir så liten som mulig.

- Vi er utrolig stolte over å bli valgt til å bygge landes lengste jernbanebru. I dette prosjektet er det sterkt fokus på miljø, og bærekraft er en av Implenias fem kjerneverdier. Dette tar vi med oss til Tangenvika jernbanebru, der vi Ceequal-sertifiserer prosjektet og vil jobbe systematisk med å levere på både tekniske krav og krav knyttet til bærekraft, sier administrerende direktør Audun Aaland i Implenia Norge.

- Vår fulldigitale prosjektering og bygging med bruk av BIM-modeller, erfarne fagarbeidere og gjennomtenkte tekniske løsninger vil også bidra til å redusere utslipp og belastning for naboer og miljø, legger han til.

Aaland forteller også at Implenia planlegger å bruke lokale underleverandører i enkelte deler av prosjektet, og at dette skaper merverdi og lokale ringvirkninger som er verdifulle og positive for samferdselsprosjekter som dette.

Dobbeltspor fra Oslo til Hamar

Tangenvika jernbanebru bidrar til at flere kan ta mer tog når det blir kortere reisetid mellom Oslo og Hamar, flere persontog i timen i begge retninger og økt kapasitet for klimavennlig godstrafikk når dobbeltsporet etter planen står ferdig i 2027.

Powered by Labrador CMS