Arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og Stangeland Maskin AS er tildelt byggingen av elleve km ny E39 mellom Røyskår og Herdal (merket med blått).
Arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og Stangeland Maskin AS er tildelt byggingen av elleve km ny E39 mellom Røyskår og Herdal (merket med blått).

Implenia og Stangeland tildelt stort E39-oppdrag

Nye Veier har valgt å gå videre med arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og rogalandsbaserte Stangeland Maskin AS til konkretiseringsfasen for utbygging av ny firefelts vei på strekningen E39 gjennom Lyngdal i Agder.

Publisert

Arbeidsfellesskapet som har med seg Sweco Norge AS som prosjekterende rådgiver, har levert tilbud innenfor byggherrens makspris for kontraktsarbeidet pålydende 2,9 milliarder kroner.

- Med arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og Stangeland Maskin AS sammen med rådgiver Sweco har vi fått et kompetent arbeidsfellesskap. De har levert det beste tilbudet i konkurranse, og tilbudt svært erfarne nøkkelpersoner til prosjektet, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Elleve kilometer ny E39

Strekningen E39 Lyngdal øst (Herdal) – Lyngdal vest (Røyskår) er ca. elleve km lang. Kontraktsarbeidet omfatter totalentreprise på prosjektering, bygging av og garantiansvar for ny firefelts motorvei mellom kryss i Herdal og kryss ved Røyskår i Lyngdal kommune.

Prestasjonsmål

Prosjektet E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest har følgende prosjektmål:

1. Minimere ulemper for alle trafikantgrupper og tredjepart i anleggs- og driftsperioden.

2. Realisere målet om en skade- og ulykkesfri anleggs- og driftsperiode, samt uten brudd på samfunnsansvar.

3. Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø.

4. Null uoppgjorte tvister ved ferdigstillelse.

5. Realisere et innovativt og fremtidsrettet veiprosjekt som minimerer bygge- og levetidskostnadene.

Strekningen inkluderer:

  • 5300 meter vei i dagen
  • 6400 meter doble tunneler, fordelt på Rossåstunnelen (3700 meter) og Kålåstunnelen (2700 meter)
  • To lengre bruer: Kvelland (over elva Lygna) og Hårikstad
  • To motorveikryss (Herdal og Røyskår) med tilknytninger til eksisterende veinett

Konkretiseringsfase

- Arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og Stangeland Maskin AS har gjennom sitt tilbud vist at de har satt seg svært godt inn i prosjektet, og forstår utfordringene som ligger i prosjektet. Nå ser vi frem til en god konkretiseringsfase som, dersom det går som det skal, ender opp med kontraktsignering i oktober 2021. Den nye firefelts veien med 110 km/t fra Herdal til Røyskår åpner etter planen i 2025. Den nye veien er et nytt og viktig bidrag til å knytte Agder sammen som felles bo- og arbeidsmarked, redusere reisetiden, forbedre fremkommeligheten. Ny vei skal legge til rette for fortsatt god vekst og utvikling i Agderregionen, og ikke minst bedre trafikksikkerheten, sier utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier.

Byggestart i år

Konkretiseringsfasen mellom Nye Veier og arbeidsfellesskapet starter opp allerede nå i mai, og avsluttes etter planen med kontraktsignering på fastpris i oktober i år.

Deretter skal anleggsarbeidene starte ganske umiddelbart. Prosjektet skal være ferdig til overtakelse sommeren 2025. Det foreligger godkjent reguleringsplan for hele prosjektet.

VIDEO: Slik kan veistrekningen bli. Filmen viser utgangspunktet før optimaliseringsfasen som starter nå i mai.