Elektriske kjøretøy er et av flere tiltak som skal få ned CO2-utslippet i den nye driftskontrakten for riksvegene i Hallingdal og Valdres. (Illustrasjonsfoto: Ellinor Hansen, Statens vegvesen).
Elektriske kjøretøy er et av flere tiltak som skal få ned CO2-utslippet i den nye driftskontrakten for riksvegene i Hallingdal og Valdres. (Illustrasjonsfoto: Ellinor Hansen, Statens vegvesen).

Imponert av entreprenørenes klimakutt

Den første driftskontrakten hvor miljø skal telle i tillegg til pris, viser at utslipp kan reduseres med 85 prosent.

Publisert

Enkelte av tilbyderne som ønsker å drifte riksveiene i Hallingdal og Valdres, vil redusere kontraktenes CO₂-utslipp med opptil 85 prosent. Det skal skje ved bruk av elektriske kjøretøy, biodrivstoff, effektivisering av driften og mest mulig gjenbruk og resirkulering av avfall som genereres i kontrakten.

Utstillingsvindu

– Vi tror at denne kontrakten kan bli et utstillingsvindu for klimaløsninger i framtidens driftskontrakter. Tilbudene overgår våre forventninger til kutt i klimautslipp, sier prosjektleder Mizanur Rahaman i Statens vegvesen.

Dette er første gang skal Statens vegvesen inngå en driftskontrakt der miljø skal vektes i tillegg til pris ved tildelingen.'

Av de fire som meldte seg på i konkurransen om å drifte veiene i Hallingdal og Valdres de neste fem til åtte årene, ligger Presis Vegdrift AS best an i konkurransen.

– Presis Vegdrift AS har levert det beste forholdet mellom pris, oppdragsforståelse og klima. De har tatt mål av seg å redusere CO₂-utslippene i Hallingdal/Valdres-kontrakten med opptil 85 prosent, sier Rahaman.

Hallingdal/Valdres-kontrakten blir tildelt etter et to-konvolutt-system. Konvolutt 1 inneholder en beskrivelse av entreprenørens kontraktforståelse (vektes 10 prosent) og beskrivelse av hvordan de vil redusere kontraktens CO₂-utslipp (vektes 20 prosent). Konvolutt 2 inneholder pris (vektes 70 prosent).

Etter at Statens vegvesen hadde kontrollert og vektet innholdet i konvolutt 1, ble konvolutt 2 åpnet fredag 9. april. Tilbyderne hadde følgende priser:

1.Engebretsen Ingeniør – Entreprenør AS309 422 387,-
2.Presis Vegdrift AS339 821 659,-
3.Mesta as388 848 760,-
4.Veidekke Industri AS403 441 216,-

Prosjektleder Mizanur Rahaman oppsummerer:

– Mesta var den som leverte best på oppdragsforståelse og klima. På klima leverte de såpass bra at de faktisk har overgått det vi kunne forvente, sier han.

– Presis Vegdrift AS skåret veldig bra på klima selv om de var litt svakere enn Mesta, men har det beste forholdet mellom pris, oppdragsforståelse og klima.

Statens vegvesen skal nå kontrollregne og kvalitetssikre tilbudene før den endelige beslutningen blir tatt om hvem som får drifte riksveiene i Hallingdal og Valdres de neste årene.

Powered by Labrador CMS