Isachsen Anlegg signerte kontrakt på grunnarbeider

Isachsen Anlegg, avd. BVT, har signert kontrakt med Drammen kommune på grunnarbeider for vei og infrastruktur i forbindelse med nytt sykehus i Drammen.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Isachsen Anlegg, avd. BVT, har signert kontrakt med Drammen kommune på grunnarbeider for vei og infrastruktur i forbindelse med nytt sykehus i Drammen. Entreprisen omhandler bygging av Helsegata som er hovedferdselsåren gjennom sykehusområdet.

Helsegata strekker seg over ca. 480 meter og skal bygges som en allé, med grøntrabatter som skiller gang- og sykkelvei fra kjørevei. Gata inneholder traseer for teknisk infrastruktur som skal forsyne sykehuset og Drammen Helsepark.

Det skal anlegges kommunal VA og høytrykksanlegg for Glitrevannverket, samtidig som det skal bygges en pumpestasjon for avløp.

Kontrakten er på ca. 100 millioner kroner og har oppstart i løpet av mars 2022.

Fra venstre bak: Arnstein Hodne, Kjell Harald Kløvstad. Foran: Heidi Iren Strandvik og Roger Kjenås.

- Vi ser frem til samarbeidet med Drammen kommune og Helse Sør-Øst og er veldig glade for tildelingen av oppdraget som passer bra inn i porteføljen, sier avdelingsleder Roger Kjenås i Isachsen.

- Dette er et prosjekt som er spennende å være med på, med tanke på kompetanse og erfaring innenfor vei- og VA. Arbeidene krever god koordinering med andre aktører og detaljert fremdriftsplanlegging, sier Kjell Harald Kløvstad, prosjektleder i Isachsen Anlegg avd. BVT.

Powered by Labrador CMS