Wavin jobber kontinuerlig for å oppnå et bredest mulig utvalg av produktspesifikke EPD-er på egenproduserte produkter samt på produktdeler fra eksterne leverandører.

Lanserer produktspesifikke EPD-er

Vannteknologiselskapet Wavin lanserer produktspesifikke EPD-er (Environmental Product Declaration).

For å møte etterspørselen etter stadig strengere krav til klimaregnskap er Wavin, i ferd med å ferdigstille dokumentasjon på produkter produsert i egne fabrikker og med et dedikert mål om å kunne levere hele porteføljen.

Allerede i løpet av juli 2023 må byggherrer dokumentere klimagassregnskap for de fleste nye bygninger, ifølge TEK17. For å dokumentere et så nøyaktig klimafotavtrykk som mulig, er det helt avgjørende å veilede kunder og rådgivere om de produktspesifikke EPD-ene til Wavin.

– Det er et kjent og dokumentert faktum at byggebransjen står for en stor del av de globale CO₂-utslippene, og som en av verdens ledende produsenter innen VA og VVS-løsninger ønsker vi å ta vår del av ansvaret. I løpet av de to siste årene har vårt Global Sustainability Team jobbet intensivt med å utvikle produktspesifikke EPD-er for våre egne produkter fra samtlige Wavins fabrikker i Europa. Nå har Norge disse tilgjengelig for våre kunder, og vi jobber kontinuerlig med å ferdigstille EPD-er også på nye produkter som kommer inn i vår portefølje. Ja, vi har kommet svært langt, sier Oleksandra Furman, BIM & digitaliseringsspesialist hos Norsk Wavin.

Produktspesifikke EPD-er dokumenterer mest nøyaktig klimafotavtrykk

Det finnes to overordnede typer EPD’er: produktspesifikke og bransjespesifikke. Med de nye forskriftene til TEK17 skal klimagassregnskapet for boligbygg og yrkesbygg som minimum inkludere modulene A1 – A4, B2 og B4. For Wavin har det vært helt vesentlig å utvikle EPD-er som dokumenterer miljøpåvirkningen gjennom hele livssyklusen.

– Basert på tredjepartsverifiserte livsløpsberegninger (LCA), vil våre EPD-er kartlegge miljøpåvirkningen til våre produkter på en transparent måte, der rådgivere og byggherre får en nøyaktig oversikt over klimafotavtrykket til hvert enkelt produkt. Det gjør det enklere for kunden å velge de mest klimasmarte produktene for deres byggeprosjekter og gjennomføre klimagassberegninger med andre produkter, sier Furman.

Anneleen Veldhuizen, som er Sustainability Manager hos Wavin EMEA tilføyer:

– Denne dokumentasjonen vil også hjelpe oss til å evaluere og optimere produksjons- og forsyningskjeden vår. De produktspesifikke EPD’ene gir oss tydelige indikasjoner på hvor vi kan sette i gang produktforbedringer og produksjonstiltak som bidrar til lavere klimagassutslipp.

Veldhuizen fremhever også at produktspesifikke EPD-er er å foretrekke, da CO₂-verdiene til generisk data ofte er betydelig høyere enn de produktspesifikke klimadataene som generelt finnes for VA- og VVS-produkter.

Økt interesse for produktspesifikke EPD-er

Med stadig strengere krav til energiforbruk og miljøprestasjoner for alle bygg og infrastrukturprosjekter, mener Furman de nye EPD-ene blir viktig i kommende prosjekter og anbud.

– Vi får daglig henvendelser fra rådgivere og kunder i bransjen som etterspør EPD-er på produktene våre, og vi vet at de produktspesifikke EPD-ene kan være vippepunktet i mange prosjekter og anbud. For tiden har vi EPD-er på de aller fleste produktene til VA og VVS. Vi vet at kravene skjerpes kontinuerlig, så det gjelder å holde hodet over vann til vi har EPD-er på samtlige produkter, også de nye, sier Furman.

For Wavin er arbeidet med EPD-er og åpenhet i klimaavtrykket helt i tråd med bærekraftstrategien som selskapet tidligere har kommunisert. EPD-ene som allerede er klare er tilgjengelig på wavin.no eller EPD Norge.

Powered by Labrador CMS