ILLUSTRASJON: Denne illustrasjonen framstiller Lefdal-gruven og alle nivåene, og sammenligner arealet med gjenkjennelige statuer og transportmidler. Foto: Lefdal MD

Lefdal gikk til topps i ITA Awards!

INNOVATIVT: Lefdal Mine Datacenter vant en av prisene på årets ITA Tunneling Awards.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

INNGANGEN: Dette er inngangen til nivå 3 som er det første nivået i Lefdal Mine Datacenter som benyttes. De to neste i rekken er nivå 2 og nivå 4. Foto: Klaus Eriksen

Kåringen er årlig, og det er en rekke kategorier der ulike tunnel- og bergromsprosjekter fra hele verden kan kjempe om seieren i. Lefdal vant i kategorien «innovativ bruk av bergrom».

Stort område

Lefdal Mine Datacenter som tidligere er omtalt i A&T ved flere anledninger, ligger i Lefdal litt øst for Måløy i Vestland fylke. Her er den tidligere olivingruven som var en av verdens største, benyttet til å huse servere for både statlige og private kunder, både norske og utenlandske. Gruva ligger på seks nivåer, og første nivå som ble tatt i bruk er nivå 3. Deretter skal nivå 2 og 4 bygges ut. Hvert nivå strekker seg 130 meter inn i fjellet med «armer» til både høyre og venstre. Disse tre nivåene vil ha nok plass til å plassere rundt 1500 containere med dataservere. Dersom hele Lefdal Mine hadde vært bygget ut til datasenter, ville dette vært verdens største. Det sier noe om potensialet for fremtiden.

Da A&T besøkte gruva/datasenteret i juni 2020, ble verdien av datautstyret i én container anslått til opptil 50 millioner kroner. Verdien av dataene på disse serverne, kan man med stor sikkerhet slå fast at er langt høyere.

CONTAINERE: Inne i disse containerne er det servere som tar vare på sensitiv og uvurderlig data. Én slik container inneholder fort datautstyr for 50 millioner kroner. Foto: Klaus Eriksen

Kjøling

Fordelene med datasenter i fjell, er mange. Fjellet er en sikkerhet i seg selv for verdiene, og fjellet har en kjølende effekt. I tillegg er det mye både vann- og vindenergi i området som gir rimelige strømutgifter (hovedsakelig til kjøling). Det er også lagt vannledninger fra datasenteret og ut i Nordfjorden (datasenteret ligger 75 meter fra fjorden). Vannet i ledningene går i en slynge nede i betongdekket i datasenterhallene og har kjølende effekt, og i dette kretsløpet føres vannet også ut i ledningene i fjorden for å kjøles ned.

BRUKER INNGANGENE: Det har ikke vært behov for å produsere nye inngangsportaler til datasenteret, men i stedet er de gamle fra olivin-gruvedriften brukt på nytt. Foto: Klaus Eriksen

Kjøling er en enorm kostnad i datasentre, og det er ventet at prisen for å kjøle et ferdig utbygget Lefdal Mine Datasenter vil ligge på ca. 1,5 milliarder kroner årlig (tall fra vårt besøk i 2020). Vi fikk samtidig vite at kjøling av et tilsvarende datasenter i Tyskland vil koste 3 milliarder kroner i året å kjøle ned, og ca. 5 milliarder kroner for et tilsvarende datasenter i England. Og kanskje det viktigste: Man finner neppe mer grønn kjøling av et datasenter i Europa, kanskje heller ikke i verden, ble det sagt under vårt besøk for et drøyt år siden. Enkelte steder brennes kull for å produsere energi til å kjøle ned datasentre.

Lavt CO₂-avtrykk

I konklusjonen til juryen som kåret Lefdal som innovasjons-vinner, framheves det at de originale inngangene til gruven er benyttet til datasenteret. Dette bidrar til å holde CO₂-avtrykket nede, i kombinasjon med miljøvennlig drift og ren energiforsyning. Juryen trekker også frem at datasenteret i fjell også er godt beskyttet mot naturkatastrofer som jordskjelv.

ITA Awards

International Tunneling and Underground Space Association står bak kåringen av ITA Awards. Dette er verdens største og viktigste organisasjon for tunneldrift, teknologi og metoder for å drive i bergrom.

Powered by Labrador CMS