Nå starter årets asfaltsesong, og over 700 000 tonn asfalt skal legges på riksveiene.

Legger over 700.000 tonn asfalt

Legges på nesten 900 km riksvei.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Statens vegvesen har nå inngått 27 kontrakter til en samlet verdi av 1100 millioner kroner for vedlikehold av veidekket langs riksveier i Norge.

Her finner du oversikt over strekningene Statens vegvesen skal asfaltere i 2022.

Starten på asfaltsesongen varierer ut fra lokale forhold, men starter som regel i mai når telen er ute av bakken.

Miljø og klima teller - ikke bare pris

Tidligere var det vanlig å ha lavest pris som tildelingskriteriene på asfaltkontraktene. Nå stiller Statens vegvesen også klima- og miljøkrav i sine kontrakter.

I 24 av årets 27 asfaltkontrakter er CO₂-utslipp vektlagt ved tildeling av kontraktene. I én kontrakt kan entreprenøren få redusert sin konkurransesum dersom de leverer spesifiserte tilleggsytelser som forbedrer asfaltdekkets kvalitet eller reduserer de miljømessige konsekvensene. I de to siste kontraktene er det stilt krav om at halvparten av asfalten i kontrakten skal være lavtemperaturasfalt.

Fire av kontraktene er pilotkontrakter hvor en kombinasjon av asfaltens levetid, CO₂-utslipp og pris avgjorde hvilken entreprenør som vant anbudet. Her får entreprenørene frihet til selv å velge massetype og beskrive sammensetning, hvilke materialer som brukes og hvilke egenskaper asfalten får.

- Her har vi hatt et veldig godt samarbeid med bransjen, og vi har bare fått positive tilbakemeldinger. I disse kontraktene nyttiggjør vi oss av entreprenørenes kunnskap og erfaring til å gi oss et asfaltdekke som både er slitesterkt og klimavennlig til en konkurransedyktig pris, sier Thor Asbjørn Lunaas, teamleder for asfalt i Statens vegvesen.

Har redusert CO₂-utslipp

Dette er det fjerde året CO₂-utslipp vektes ved tildeling av kontrakter, og Statens vegvesen har gode erfaringer.

- Vi ser at det har en effekt med 13 prosent reduksjon i CO₂-utslipp fra 2020 til 2021. Asfaltentreprenørene er positive til at en offentlig byggherre som Statens vegvesen stiller klimakrav, og vi har fått bare gode tilbakemeldinger på dette, sier Lunaas.

Måler tilstanden på asfalten hvert år

Hvilke strekninger som får asfalt i år, ble planlagt i fjor høst. Hvis det i løpet av vinteren har oppstått skader på andre strekninger, så kan det bli aktuelt å omprioritere eller å justere omfanget. Asfalteringen pågår som regel ut september.

Hvert år måler Statens vegvesen dekketilstanden på alle riksveiene. Man gjør dette ved hjelp av en laserskanner som er montert på en bil. Man får ut nøyaktige data om spor og jevnhet i asfaltdekket, og ser hvordan tilstanden utvikler seg.

- Vi har foretatt årlige målinger helt siden 1990. Vi har derfor svært god oversikt over dekketilstanden på veinettet vårt. Målingene inngår i grunnlaget for prioriteringene våre, det vil si hvilke veier som får asfalt i år og de neste årene, sier Lunaas.

Powered by Labrador CMS