Signeringen ble, som så ofte nå til dags, gjort digitalt. Øverst fra venstre: Anette Aanesland, adm. direktør i Nye Veier, Lars Bjørgård og Johan Arnt Vatnan, henholdsvis prosjektsjef og utbyggingsdirektør for prosjektet, nede til venstre: Jonas Tetlie, adm. dir. i LNS og Frode Nilsen, konsernsjef i LNS-gruppen.

LNS signerte E6-kontrakt på 1,2 milliarder kroner

Nye Veier og Leonhard Nilsen & sønner AS (LNS) har signert kontrakten for bygging av ny E6 Kvænangsfjellet i Troms.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Prosjektet omfatter blant annet to tunneler, og skal gjøre fjellovergangen til en mer forutsigbar ferdselsvei vinterstid.

Partene har vært igjennom en konkretiseringsfase, og nå starter en fase med optimalisering og forberedelse til anleggsstart til sommeren. Kommunene Kvænangen og Nordreisa sluttbehandler reguleringsplanen i løpet av mars/april. Kontraktssummen er ca. 1.2 milliarder kroner. I et digitalt møte torsdag 11. mars, ble kontrakten signert.

- Etter konkretiseringsfasen, er vi trygge på at vi har fått en kompetent og solid aktør som kjenner de klimatiske forholdene i nord. Vi er trygge på at LNS med rådgiverne Systra og AsplanViak vil bidra til at Nye Veier når våre prosjektmål – blant annet om en skade- og ulykkesfri anleggsplass, at vi minimerer klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø og at vi gjennomfører prosjektet med minimale midlertidige og varige konsekvenser for reindriftsnæringen, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.

Prosjektet skal sertifiseres etter miljøstandarden Ceequal på nivå «Very Good», og omfanget skal være «Whole Team».

Tunnel-løsning

Planområdet strekker seg fra Oksfjord i Nordreisa kommune til Karvika i Kvænangen kommune, og total veilengde er på ca. 24 km.

E6 over Kvænangsfjellet er ofte stengt eller kolonnekjørt vinterstid. Her fra oppstillingsplassen for kolonne på fjellovergangens vestside.

Veien har utfordrende kurvatur for større kjøretøyer, og er relativt ofte stengt eller kollonnekjørt vinterstid på grunn av utfordrende værforhold. Fjellovergangen er svært utsatt for sterk vind med drivsnø, og en skredfarlig strekning på vestsiden av fjellet. Planforslaget bygger på en løsning med to tunneler: Mettevolltunnelen og Kvænangsfjelltunnelen, samt punkt- og strekningsvise optimaliseringer langs eksisterende vei.

Stengt nær 80 ganger med omkjøring på ca. 70 mil

- Vårt mål er at prosjektet skal sikre en trygg og fremkommelig vei over Kvænangsfjellet hele året. I fjor vinter var fjellovergangen stengt nær 80 ganger. Da er eneste omkjøringsvei via Finland fra Skibotn, en strekning på omkring 70 mil. Det sier seg selv at dette prosjektet er etterlengtet i regionen, sier utbyggingsdirektør Johan Arnt Vatnan i Nye Veier, som er ansvarlig for denne utbyggingen.

- Vi og Asplan Viak har vært gjennom en god konkretiseringsfase sammen med Nye Veier og ser frem til det videre samarbeidet. Det er ikke til å legge skjul på at vi i LNS, som jo er en nordnorsk entreprenør med arktisk kompetanse, gleder oss til å komme i gang med arbeidet på denne utfordrende veistrekningen, forteller adm.dir. i LNS, Jonas Tetlie.

Powered by Labrador CMS