Slik skal nye Bodø lufthavn se ut. Det er omfattende anleggsarbeider som skal utføres i en kontrakt som nå er lyst ut.
Slik skal nye Bodø lufthavn se ut. Det er omfattende anleggsarbeider som skal utføres i en kontrakt som nå er lyst ut.

Lyser ut anleggskontrakt på 2,2 milliarder kroner

Nye Bodø lufthavn kunngjør konkurranse på flyplassbygging. Kontrakten inneholder «stort sett alle typer anleggsarbeider med unntak av tunnel».

Avinor skal sammen med Bodø kommune og Forsvaret bygge en ny lufthavn som etter planen skal stå ferdig i løpet av 2029.

Kostnadsrammen er på 7,2 milliarder, hvor Avinor bidrar med 2,6 milliarder, mens resten skal finansieres av staten og lokale midler.

I forbindelse med byggingen av den nye lufthavnen, skal det anskaffes en totalentreprenør for entreprise E2 Flyside-Anlegg.

- Dette er en av de største entreprisene i prosjektet, som vi vet det er stor interesse rundt hos de store anleggsentreprenørene, sier prosjektdirektør Paul Torgersen i Avinor.

Arbeidene omfatter bygging av rullebane, taksebaner, flyoppstillingsplasser og annen utvendig infrastruktur, herunder riving, sprenging, fylling i sjø, planering, infrastruktur, asfalt, banelys, og flysikring.

- Kontrakten inneholder stort sett alle typer anleggsarbeider med unntak av tunnel. Måten vi organiserer prosjektet på er med tett integrasjon mellom entreprenør, prosjekteringsgruppe og byggherre. Dette vil gjøre det veldig spennende å være med på, samt redusere risiko for partene, sier Torgersen.

Kontrakten har en verdi på 2,2 milliarder. Formålet med anskaffelsen er å inngå en totalentreprise med samspill i to faser; en prosjektutviklingsfase og en gjennomføringsfase.

Frist for søknad om prekvalifisering er 6. februar, mens tilbudsfristen er 20. mars. Meddelelse om tildeling kommer etter planen 23. juni i år.

Powered by Labrador CMS