Målselv Maskin & Transport AS skal utbedre veistrekninger på fylkesvei 848. Bilde fra mars 2021.
Målselv Maskin & Transport AS skal utbedre veistrekninger på fylkesvei 848. Bilde fra mars 2021.

Målselv Maskin & Transport tildelt veikontrakt

Omfattende kontrakt med blant annet riving av to bruer og bygging av to bruer.

Publisert

Fylkesrådet i Troms og Finnmark har tildelt Målselv Maskin & Transport AS jobben med utbedring av veistrekninger på fylkesvei 848 Ytre Forså og Sør-Rollnes i Ibestad kommune.

Kontrakten har en verdi på ca. 100 millioner kroner inkludert merverdiavgift. Fylkeskommunen skal utbedre to separate delstrekninger langs fylkesvei 848 på Rolla i Troms.

Veistrekningen har hatt lav standard, med smal kjørebane – tre meter på det smaleste. Langs veistrekningene er det spesielle utfordringer knyttet til både kurvatur og stigningsforhold.

Har slitt med trange og uoversiktlige veier

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap), er fornøyd med tildelingen av kontrakt.

- Veien er en viktig ferdselsåre fra Harstad langs kystveien nordover. Det er gledelig at flere lokale entreprenører var med å regne på konkurransen. Målselv Maskin fikk tildelt kontrakten og TFFK er fornøyd med å få en entreprenør som vi har god erfaring med, sier han.

Fylkesrådslederen legger ikke skjul på at veiprosjektet er etterlengtet.

Utbyggingen vil vil gi befolkning og næringsliv en bedre og bredere vei med forbedret trafikksikkerhet.
Utbyggingen vil vil gi befolkning og næringsliv en bedre og bredere vei med forbedret trafikksikkerhet.

- Lokalbefolkningen og næringslivet på Rolla har slitt med trange og uoversiktlige veier. Spesielt utfordrende har det vært, siden det er mye lakseoppdrett i regionen – og mange store kjøretøy som trenger plass. Prosjektet vil gi befolkning og næringsliv en flott og bredere vei med god trafikksikkerhet, som vil sikre samfunnet i fremtiden. Vi er veldig glade for å komme i gang med utbedringsarbeidet, sier Mo.

Fornøyd entreprenør

Daglig leder i Målselv Maskin & Transport, Erik-Anders Helin, er strålende fornøyd med å få oppdraget.

- Prosjekter som disse vi har god erfaring med fra tidligere. Vi gleder oss veldig med å komme i gang. Ikke minst gjelder dette våre tre nye lærlinger som vi får inn til høsten. De blir sendt rett ut på anleggene, sier Helin.

Omfanget av prosjektet

Arbeidene vil omfatte en generell breddeutvidelse av veien i eksisterende veitrase. Samlet utgjør strekningene en distanse på ca. 2,6 kilometer.

På strekningen i Ytre Forså, inngår også bygging av to betongbruer. Disse skal erstatte to eksisterende bruer. Delstrekningene som skal utbedres, er de siste gjenstående som omfattes av gjeldende reguleringsplan.

Planlagt ferdigstillelse av arbeidet i kontrakten er høsten 2023.

Tiltak på veistrekningene:

 • Breddeutvidelse av veien til minimum 5,5 meter
 • Stedvis omlegging av veitraseen
 • Etablering av stikkrenner i flere ulike dimensjoner
 • Etablering av støttemurer av prefabrikkerte betongelementer
 • Riving og fjerning av to eksisterende betongbruer, samt bygging av to nye betongbruer over Storelva
 • Fjerning og etablering av omkjøringsvei ved Storelva
 • Særlige tiltak i forbindelse med breddeutvidelse av veien forbi rørgate til kraftverk
 • Rassikringstiltak i ulike former – inkludert rasfanggjerde
 • Tiltak for erosjonssikring samt etablering av motfylling
 • Ny overbygning og stedvis veifylling for veien
 • Tilpasninger/re-etablering av eksisterende adkomstveier og avkjøringer.
 • Etablering av rekkverk – både vei og bru-rekkverk
 • Etablering av ferist
Powered by Labrador CMS